Przejdź do stopki

Kościół św. Andrzeja

    wyświetleń: 1638

Treść

Kościół ten uznawany jest za najważniejszy z zabytków architektury w Słopnicach. Źródła historyczne wskazują, że pierwszy kościół słopnicki został wzniesiony w II połowie XIV wieku, a dopiero czterysta lat później (1774 -1776), staraniem ks. proboszcza Jana Zwiernikiewicza przystąpiono do budowy nowego kościoła, który stoi po dziś dzień w Słopnicach Dolnych.Kościół został zbudowany przez Cieślę Jana Golenckiego. Jest to bezwieżowy, trójnawowy, drewniany kościół konstrukcji zrębowej z prezbiterium zakończonym wielobocznie. Prezbiterium oraz część nawową nakrywa wspólny dach ze znajdującą się pośrodku wieżyczką na sygnaturkę. Stanowi ona jedyny akcent wysokościowy kościoła.


Fot. Waldemar Sołtys

 

Patronem został św. Andrzej Apostoł - opiekun podróżników, rycerzy i rybaków.

W 1886r. od strony południowej została do kościoła dobudowana kaplica św. Józefa. W jej ołtarzu umieszczono starsze barokowe obrazy św. Józefa i św. Antoniego Padewskiego. Wyposażenie wnętrza jest głównie barokowe, w większości pochodzące z poprzedniego kościoła. Na uwagę zasługuje późnorenesansowy ołtarz główny z obrazem „Sacra Conversatione” (Święta Rozmowa) przedstawiającym Matkę Boską z Dzieciątkiem w otoczeniu świętych Andrzeja i Mikołaja. Poniżej św. Andrzeja znajduje się maleńki wizerunek fundatora. Godne uwagi są również wieloletnia Ambona oraz Chrzcielnica


 

Wnętrze kościoła zdobią pochodzące z pierwszego kościoła: skarbiec i moździerz. Obok kościoła znajduje trójarkadowa dzwonnica, z I poł. XIX w.  z dzwonami: Maryja (największy), Andrzej (średni), Wojciech (najmłodszy).

 

We wnękach dzwonnicy znajdują się figury Chrystusa Frasobliwego i Matki Bożej Bolesnej, które wyrzeźbił miejscowy artysta Andrzej Kwiatkowski.
Obok zabytkowego kościoła św. Andrzeja został wzniesiony nowy kościół parafialny. Został on  poświęcony i oddany do użytkowania w listopadzie 2013 roku i nosi wezwanie św. Jana Pawła II.