Przejdź do stopki

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 340645K SŁOPNICE - ZAGRODY W KM 0+000-2+080 W MIEJSCOWOŚCI SŁOPNICE, GMINA SŁOPNICE

    wyświetleń: 140

Treść

NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 340645K SŁOPNICE - ZAGRODY W KM 0+000-2+080 W MIEJSCOWOŚCI SŁOPNICE, GMINA SŁOPNICE


PROGRAM: RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH


DOFINANSOWANIE: 522 173,46 ZŁ


CAŁKOWITY KOSZT PROGRAMU: 1 740 575,46 ZŁ


OGÓLNY OPIS ZADANIA:

Dzięki pozyskanym środkom z budżetu państwa istniejącą (wąską) drogę na długości 2080 mb poszerzono oraz wykonano nową nawierzchnię asfaltową, doprowadzając do parametrów wymaganych dla drogi gminnej. Realizacja w/w prac przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na przedmiotowym ciągu drogowym.