Przejdź do stopki

2016: UTRZYMANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z TWORZENIEM SYSTEMU POMOCY OSOBOM W WIEKU 60+ PO PRZEBYTEJ HOSPITALIZACJI

    wyświetleń: 109

Treść

RODZAJ DOTACJI BUDŻETOWEJ: WSPARCIE FINANSOWE ZADAŃ I PROGRAMÓW REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ


NAZWA ZADANIA: UTRZYMANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z TWORZENIEM SYSTEMU POMOCY OSOBOM W WIEKU 60+ PO PRZEBYTEJ HOSPITALIZACJI


OKRES REALIZACJI: 2016 R.


WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 55 920,00 zł


CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 69 900,00 zł


OGÓLNY OPIS ZADANIA:

Celem dotacji jest rozwój opieki i profilaktyki dla osób w wieku 60+, po przebytej hospitalizacji.