Przejdź do stopki

Harmonogram wywozu odpadów

    wyświetleń: 3563

Treść

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA 2022 ROK:

Odpady segregowane: odpady z papieru (worki niebieskie), odpady ze szkła (worki zielone), odpady metali i odpady tworzyw sztucznych (worki żółte) oraz pozostałości po segregacji odpadów (worki czarne) odbierane będą od właścicieli nieruchomości w następujących terminach:

Rejon Nr I

Słopnice Dolne + Granice + Zaświercze

  • przejazd drogą powiatową Zamieście-Słopnice: od osiedla Folwark do skrzyżowania z drogą Mogielica wraz z drogami bocznymi: Zamieście-Hajdówka, Rola, Hajdówka–Sączki, Czeczotki, Kwaśniakówka, Chodniki, Zagrody,
  • przejazd drogą powiatową Słopnice-Zaświercze do osiedla Zaprzylasek, wraz z drogą boczną; przez osiedla Marciszówka, Wikarówka, Wójtostwo, Dzioł, Chodniki,
  • przejazd drogą gminną Słopnice-Granice wraz z drogami bocznymi; Międzydwory-Górki, Pożogi, Majdy-Łukasze, Dziołek, Pogorzelisko-Podwesoła-Wikary, Zadziele, Markowo, Przylaski.

 

Każdy pierwszy poniedziałek miesiąca

3 styczeń, 7 luty, 7 marzec, 4 kwiecień, 2 maj, 6 czerwiec, 4 lipiec, 1 sierpień, 5 wrzesień, 3 październik, 7 listopad, 5 grudzień

 

Każdy trzeci poniedziałek miesiąca

17 styczeń, 21 luty, 21 marzec, 19 kwiecień*, 16 maj, 20 czerwiec, 18 lipiec, 16 sierpień*, 19 wrzesień, 17 październik, 21 listopad, 19 grudzień

Rejon Nr Ia

  • przejazd drogą do osiedla Proroki, do osiedla Przysłop

Każdy pierwszy poniedziałek miesiąca

3 styczeń, 7 luty, 7 marzec, 4 kwiecień, 2 maj, 6 czerwiec, 4 lipiec, 1 sierpień, 5 wrzesień, 3 październik, 7 listopad, 5 grudzień

Rejon Nr II

Słopnice Górne + Podmogielica + Miłkowskie

  • przejazd drogą powiatową Słopnice-Zalesie od skrzyżowania z drogą Mogielica do skrzyżowania na Tablicach wraz z drogami bocznymi; Rola-Konickie, Folwark-Leśniówka, Dziołówka, Śliwówka, droga „Stary Gościniec”,
  • przejazd drogą gminną Zarąbki wraz z drogami bocznymi; Karczówka, Banachy, Barnasie, Pyrdoły-Kaimy, Kęski,
  • przejazd drogą gminną Mogielica od skrzyżowania z drogą powiatową do osiedla Wróble wraz z drogami bocznymi; Sołtyse-Pachy-Jurki, Kukuczki-Spądówka, Pierzchały, Putówka-Saryse,
  • przejazd drogą gminną Miłkowskie wraz z drogami bocznymi; Talaski-Więcki-Sasy, Kulpówka-Garncarzówka-Kowalówka.

 

Każdy drugi poniedziałek miesiąca

10 styczeń, 14 luty, 14 marzec, 11 kwiecień, 9 maj, 13 czerwiec, 11 lipiec, 8 sierpień, 12 wrzesień, 10 październik, 14 listopad, 12 grudzień

 

 

Każdy czwarty poniedziałek miesiąca

24 styczeń, 28 luty, 28 marzec, 25 kwiecień, 23 maj, 27 czerwiec, 25 lipiec, 22 sierpień, 26 wrzesień, 24 październik, 28 listopad, 27 grudzień*

 

Rejon Nr IIa

  • Droga do osiedla Dzielec, do osiedla Wyrębiska

Każdy drugi poniedziałek miesiąca

10 styczeń, 14 luty, 14 marzec, 11 kwiecień, 9 maj, 13 czerwiec, 11 lipiec, 8 sierpień, 12 wrzesień, 10 październik, 14 listopad, 12 grudzień

* - Jeśli w poniedziałek wypada święto państwowe – odpady wywożone są w następnym wolnym od pracy dniu.

Odpady komunalne powstające w gospodarstwie domowym takie jak:

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- odpady budowlane poremontowe,

- opony samochodów osobowych i jednośladów,

- baterie i akumulatory,

- odzież i tekstylia,

- przeterminowane leki, igły, strzykawki,

- odpady niebezpieczne i chemikalia,

należy we własnym zakresie dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Słopnicach (Słopnice 1383 – przy Gminnej Oczyszczalni Ścieków).

Punkt czynny w poniedziałki i w soboty w godzinach 10:00 – 18:00.

Pliki