Wykaz podmiotów wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej

 1. ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW
  32-400 Myślenice, ul. Słowackiego 82

  Telefon: 12 272 03 35
  e-mail: biuro@skladowisko.com.pl
   
 2. REMONDIS Kraków Sp. z o.o.                
  34-740 Kraków, ul. Półłanki 64

  Telefon: 12 653 88 55
   
 3.  ZBIÓR I SEGREGACJA ODPADÓW "TRASZKAN" S.j  S.F.Z. Sroka
  32-413 Zegartowice 105

  Telefon: 12 271 51 17
   
 4. FCC Polska Sp. z o.o.
  41-800 Zabrze, ul. Lecha 10

  Telefon: 32 376 34 50
  e-mail: katowice@asa.pl
   
 5. MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ Sp. z o.o.
  34-600 Limanowa, ul. Rzeczna 7

  Telefon: 18 337 24 91, 18 337 24 92
   
 6. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH "EMPOL" Sp. z o.o.
  34-451 Tylmanowa, os. Rzeka 133

  Telefon: 18 262 50 95
   
 7. NOVA Sp. z o.o.
  33-300 Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 14

  Telefon: 18 442 12 00
  e-mail: biuro@nova-ns.eu