Przejdź do stopki

Ścieżka Historyczna 1 PSP AK

    wyświetleń: 1727

Treść

ŚCIEŻKA HISTORYCZNO - EDUKACYJNA 1 PUŁKU STRZELCÓW PODHALAŃSKICH
ARMII KRAJOWEJ im. kpt. JULIANA KRZEWICKIEGO
W SŁOPNICACH


W dniach 20 i 21 września 2014 w Słopnicach, w związku z przypadającą w tym roku 75. rocznicą agresji na Polskę wojsk III Rzeszy Niemieckiej (1 września 1939 r.) i napaści Armii Czerwonej (17 września 1939 r.) oraz 70. rocznicą powstania 1. Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej i zrzutów jakie miały miejsce w Słopnicach - Gmina Słopnice i Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych 1. PSP AK zorganizowały obchody upamiętniające te tragiczne wydarzenia, których jednym z elementów  było otwarcie ścieżki historyczno-edukacyjnej  1. Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej im. kpt. Juliana Krzewickiego.Nazwa ścieżki nawiązuje do działalności odtworzonej z końcem września 1944r. jednostki wojskowej 1. Pułk Strzelców Podhalańskich AK. W skład formacji weszły cztery Obwody AK, tworząc bataliony; I – nowosądecki, II – limanowski, III – gorlicki, IV – nowotarski.  Trasa nosi imię ostatniego komendanta Obwodu AK Limanowa, kpt. Juliana Krzewickiego „Filipa”, który w latach 1943-1945 często przebywał na limanowskich kwaterach między Mogielicą i Kostrzą. Z końcem 1944r. masyw Mogielicy stał się miejscem obozowania I batalionu 1 PSP AK. W rejonie Jurkowa i Chyszówek stacjonowało dowództwo pułku. Między poszczególnymi partyzanckimi formacjami, znajdowały się punkty kontaktowe w postaci leśniczówek, gajówek oraz gospodarstw. Na podstawie zgromadzonym materiałów źródłowych, udało się zrekonstruować historię sprzed siedemdziesięciu lat.
Ścieżka biegnie między masywami Cichonia (929 m n.p.m.), Dzielca (753 m n.p.m.) oraz  Mogielicy (1171 m n.p.m.). Długość trasy wynosi około 21km. W większości są to ścieżki leśne, drogi polne i asfaltowe. Ścieżka przebiega częściowo wzdłuż szlaków turystycznych PTTK (szlak zielony i żółty na Mogielicę). Na trasie znajduje się 12 punktów - m.in. miejsc pamięci, leśniczówek, zrzutowisko oraz miejsce katastrofy niemieckiego samolotu. Na każdym punkcie znajdują się tablice informacyjne oraz fotografie opisujące wydarzenia z 1944r.  W kilku miejscach na trasie zostały wstawione obeliski upamiętniające postacie i wydarzenia związane z działalnością Armii Krajowej na Ziemi Limanowskiej w czasie II wojny światowej. Trasa jest oznakowana w postaci biało-czerwonego kwadratu oraz  symbolu polski walczącej. Na rozdrożach oraz rozwidleniach zostały umieszczone tabliczki kierunkowe, wskazujące lokalizację poszczególnych punktów na trasie. Miejscem początkowym ścieżki jest budynek Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Słopnicach. Punktem końcowym jest leśniczówka Jan Lisowskiego na składzie drewna na osiedlu Podmogielica. Przy czterech punktach (nr. 1., nr 2., nr. 5., nr 12.) zostały oznakowane miejsca parkingowe.

Ścieżka historyczna powstała dzięki współpracy Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych – 1. PSP AK, Gminy Słopnice, Nadleśnictwa Limanowa, Instytutu Pamięci Narodowej oddział w Krakowie.

 

Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem Ścieżki Historyczno-Edukacyjnej 1 PSP AK

 

 

Zapraszamy również na specjalny BLOG poświęcony Ścieżce Historycznej 1 PSP AK

 

 

 

Operacja pt. Utworzenie Ścieżki historyczno-edukacyjnej 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej im. Kpt. Juliana Krzewickiego, zakup ,mundurów oraz wydanie ulotki informacyjnej. Celem operacji jest promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Jest to projekt w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie „Małych projektów” na lata 2007 – 2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Koszty całkowite operacji wyniosły 32 299,20 zł a wnioskowana kwota pomocy wynosi 25 839,36 zł.

 

Projekt współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.