Przejdź do stopki

Numery alarmowe

    wyświetleń: 459

Treść

Numery telefonów alarmowych

Numery telefonów alarmowych:
· 997 – telefon alarmowy Policji,
· 998 – telefon alarmowy Straży Pożarnej,
· 999 – telefon alarmowy Pogotowia Ratunkowego,
· 112 – telefon alarmowy służb ratowniczych.

Zgłaszając zdarzenie należy podać krótko i rzeczowo:

  • podać co się zdarzyło, np. pożar budynku, wypadek drogowy,
  • gdzie się zdarzyło; podać dokładny adres zdarzenia czy nazwę obiektu, dodatkowo w jaki sposób dojechać na miejsce, przy wypadku drogowym podać na jakiej drodze i w którym miejscu się wydarzył,
  • czy istnieje zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, czy są poszkodowani, ranni,
  • swoje nazwisko i imię oraz numer telefonu z którego zgłaszamy zdarzenie.

Po podaniu informacji nie odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
Przyjmujący zgłoszenie może zażądać:
- potwierdzenia zgłoszenia poprzez oddzwonienie,
- dodatkowych informacji, które w miarę możliwości należy podać.


Rozmowy z numerami alarmowymi są rejestrowane przez rejestrator rozmów. Jest to urządzenie, które uruchamia się automatycznie przy uzyskaniu połączenia z numerem alarmowym. Nagrywa nie tylko całą treść rozmowy, ale i rejestruje czas trwania rozmowy i numer telefonu z którego się dzwoni (również numery zastrzeżone). Służy to do gromadzenia informacji oraz identyfikacji złośliwych i fałszywych zgłoszeń.
Połączenie z numerami alarmowymi jest bezpłatne.

Kilka słów o numerze „112”.

Numer telefonu „112” jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej. W sytuacji zagrożenia zdrowia, życia lub mienia osoby przebywające na terenie całej UE wybierając numer „112” mogą połączyć się ze służbami ratowniczymi powołanymi do niesienia pomocy.

Obowiązek wdrożenia rozwiązań umożliwiających korzystanie z numeru „112" wynika z postanowień Dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników.
Również w Polsce wykonywanie połączeń na numer „112” jest możliwe dla wszystkich abonentów sieci komórkowych i dla abonentów publicznej sieci stacjonarnej.

Z numeru alarmowego 112 korzystać należy więc gdy:

a) nie umiemy zidentyfikować zagrożenia w wymiarze 3 numerów ratunkowych zaczynających się od „9..” – nie wiemy czy dzwonić na Policję, Straż czy Pogotowie – lub gdy wymagany jest przyjazd wszystkich służb jednocześnie (np. wypadek drogowy z poszkodowanymi),

b) gdy nie można dodzwonić się na podstawowe numery alarmowe, bo telefony odbiorców są zajęte.

Jest to również numer dla cudzoziemców, którzy nie znają innych numerów alarmowych. Również Polacy przebywający na terenie Unii Europejskiej winni w razie potrzeby dzwonić na numer „112”, gdyż w innych krajach numery alarmowe poszczególnych służb są inne niż w Polsce. Zgłoszenie przyjmowane jest w języku danego kraju.

Jeśli mamy jasno określony problem np. pożar, zasłabnięcie człowieka czy jesteśmy świadkami przestępstwa należy dzwonić na dotychczasowe numery do straży, pogotowia i policji. Również dzwoniąc na numery 997, 998 i 999 skracamy drogę połączenia z właściwą służbą i skracamy czas interwencji.