Przejdź do stopki

PROGRAM ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ EDYCJA 2022 R.

    wyświetleń: 201

Treść

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU CELOWEGO - FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY


NAZWA ZADANIA: PROGRAM ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ EDYCJA 2022


OKRES REALIZACJI: 2022 R.


WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 101 898,00 zł


CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 101 898,00 zł


OGÓLNY OPIS ZADANIA:

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

a) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

b) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).