Sport

 KLUBY SPORTOWE DZIAŁAJĄCE
NA TERENIE GMINY SŁOPNICE
 

KLUB SPORTOWY
"SOKÓŁ SŁOPNICE"

        

Prezes - Stanisław Dębski

34-615 Słopnice 38

tel. 693 114 440


http://www.sokol.slopnice.pl  

NIP: 737-187-16-61
REGON: 492691193

KRS: 0000045846

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Limanowej
17 8804 0000 0000 0019 8256 0001

                                                               

 KLUB SPORTOWY
TENISA STOŁOWEGO
"SPEKTRUM"

Prezes - Paweł Bolsęga
 
Wiceprezes: Maciej Urbański
Wiceprezes: Henryk Bolsęga

34-650 Słopnice 1050
tel. (+48) 795 475 802,
606 891 565     
e-mail: pawelek11994@o2.pl; 
urbanski@vp.pl
www.spektrum.slopnice.pl

Konto bankowe:
PKO BP Limanowa
                             Nr 95 1020 3453 0000 8102 0085 8142        
                        

BESKIDZKI KLUB FREESTYLE-OWO MOTOCROSSOWY
"FLOW"
 

Prezes - Łukasz Kaim
Wiceprezes - Paweł Kaim
Skarbnik - Damian Niezabitowski
Sekretarz- Mirosław Jeremiejko
34-615 Słopnice 163
tel. (+48) 788 181 463
        (+48) 602 137 570
e-mail:
flow520@interia.pl
http://www.mxflow.pl 

NIP 737-211-95-05
REGON 120668908

Konto bankowe:
  Bank BGŻ S.A.
Nr 76 2030 0045 1110 0000 0198 1320

  KLUB ROWEROWY  
"GRAVITY REVOLT"
 
 

Prezes - Piotr Gaik
Wiceprezes- Karol Sułkowski
34-615 Słopnice 38

e-mail:
klubrowerowy@gravitrevolt.org 

      http://www.gravityrevolt.org 

NIP: 737-218-44-77
REGON: 121388565

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Limanowej
05 8804 0000 0060 0601 1480 0001

 

 

  SIATKARSKI KLUB SPORTOWY
          SŁOPNICE
 
              

Prezes - Robert Grucel
Wiceprezes - Łukasz Kęska
Skarbnik - Mateusz Matusiak
Sekretarz - Michał Wikar

e-mail: sks.slopnice@gmail.com
      
www.sks.slopnice.pl   

NIP: 7372192790
REGON: 121846000

Konto bankowe :

BS Limanowa
16 8804 0000 0000 0027 7410 0001

DZIAŁALNOŚĆ ZAWIESZONA

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY

     "ISKRA Gimnazjum" w Słopnicach           

ZARZĄ KLUBU:  

Prezes - Wojciech Kordeczka
Wiceprezes - Przemysław Bukowiec
Skarbnik - Rafał Jędrzejek
Sekretarz - Lucyna Michura
                            Członek Zarządu - Małgorzata Szubryt

Kontakt:: e-mail: uks.iskra@gmail.com
tel. 662 175 349 - Wojciech Kordeczka

Siedziba Klubu: 34-615 Słopnice 732  

NIP: 7372201951
REGON: 122682433

Konto bankowe :

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie

94 8589 0006 0190 0759 4708 0001