Przejdź do stopki

Numery alarmowe

    wyświetleń: 399

Treść

Numery telefonów alarmowych

  • 112 – jednolity ogólnoeuropejski numer alarmowy (obsługiwany przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego)
  • 997 – telefon alarmowy Policji (obsługiwany przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego)
  • 998 – telefon alarmowy Państwowej Straży Pożarnej (obsługiwany przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego)
  • 999 – telefon alarmowy Pogotowia Ratunkowego (Państwowe Ratownictwo Medyczne)

Numer telefonu „112” jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej. W sytuacji zagrożenia zdrowia, życia lub mienia osoby przebywające na terenie całej UE wybierając numer „112” mogą połączyć się ze służbami ratowniczymi powołanymi do niesienia pomocy. Zgłoszenie przyjmowane jest w języku danego kraju.

Numer ratunkowy w górach (do Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowe i Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego) – 601 100 300

Zgłaszając zdarzenie należy podać krótko i rzeczowo:

  • podać co się zdarzyło, np. pożar budynku, wypadek drogowy,
  • gdzie się zdarzyło; podać dokładny adres zdarzenia czy nazwę obiektu, dodatkowo w jaki sposób dojechać na miejsce, przy wypadku drogowym podać na jakiej drodze i w którym miejscu się wydarzył,
  • czy istnieje zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, czy są poszkodowani, ranni,
  • swoje nazwisko i imię oraz numer telefonu z którego zgłaszamy zdarzenie.