SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4 w Słopnicach
im. Henryka Dąbrowskiego

p. o. Dyrektora Szkoły - mgr Anna Święch

34-615 SŁOPNICE 363
Tel. (18 ) 33-48-005
www.sp4.slopnice.iap.pl
e-mail: sp4@slopnice.iap.pl