OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SŁOPNICACH DOLNYCH

Ochotnicza Straż Pożarna Słopnice Dolne

 

Organizacja w formie stowarzyszenia działa od  2001 roku i jest wpisane do KRS pod nr 0000023326

 

Celem działalności organizacji jest ochrona życia ludzkiego i stałe czuwanie nad bezpieczeństwem. Ochotnicza Straż Pożarna aktywnie uczestniczy w życiu społecznymi i kulturalnym gminy Słopnice.

 

KONTAKT

Ochotnicza Straż Pożarna Słopnice Dolne
adres: Słopnice 911, 34-615 Słopnice
tel. 512355239
email: straz.slopnicedolne@wp.pl , osp.slopnicedolne@slopnice.pl
www.osp.slopnice.pl
facebook

 

Władze:

Prezes Zarządu: Arkadiusz Szczecina          
Wiceprezes Zarządu: Jan Grucel      
Naczelnik: Henryk Ślazyk    
Zastępca Naczelnika: Sylwester Ubik

GALERIA