Przejdź do stopki

HERB

    wyświetleń: 2225

Treść

HERB I FLAGA GMINY SŁOPNICE 

"Jak imię potrzebne jest, aby się nim człowiek oznaczał, ale nie rozróżniał tak i herb, aby oznaczał rzecz, której własność do tej osoby należy, a nie innej...."
Z. Gloger „Encyklopedia Staropolska”

 

Herb Gminy Słopnice 

 

 

   
                           

  Flaga Gminy Słopnice      

 

Herb jest elementem w sposób szczególny podkreślającym odrębność i samodzielność lokalnej społeczności. Umiejętnie opracowany herb to spoiwo łączące wczoraj i dziś danej miejscowości. Aby jednak tak było musi on umiejętnie nawiązywać do rodzimej tradycji, kultury i historii.
Mając to wszystko na uwadze już w 1997 roku po utworzeniu samodzielnej Gminy Słopnice rozpoczęto prace mające na celu opracowanie herbu Gminy. Powołana wówczas komisja ds. herbu postawiła sobie za cel nie tyle opracowanie herbu ale przede wszystkim jego odtworzenie na podstawie istniejących w przeszłości herbów wsi: Słopnicy Królewskiej i Słopnicy Szlacheckiej. Do roku 1930 istniały, bowiem na terenie obejmującym dzisiejszą Gminę Słopnice dwie odrębne wsie: Słopnica Królewska i Słopnica Szlachecka, które dzieliła rzeka Słopniczanka. Każda z tych wsi miała swój herb: Słopnice Królewskie - kosę i grabie, a Szlacheckie - sowę.

Wybrany przez Radę Gminy Słopnice, 26 października 1999 r., herb przedstawia na czerwonym tle sowę na drzewie dębu. Dwa jego główne elementy sowa i dąb nawiązują do tradycyjnych elementów poprzednich herbów.
Sowa - to uosobienie mądrości i rozwagi.
Dąb - łączy tradycję z teraźniejszością. To majestatyczne drzewo w zamierzchłych czasach było składnikiem potężnej puszczy karpackiej, a obecnie jego piękne kilkusetletnie okazy można oglądać w parku dworskim w Słopnicach.