Przejdź do stopki

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

    wyświetleń: 4553

Treść

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się przy Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Słopnicach (Słopnice 1383).

PSZOK czynny dwa dni w tygodniu; w poniedzialki i w soboty (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), w godz. 10:00 – 18:00.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Słopnicach przyjmuje odpady komunalne wydzielone i selektywnie zebrane z terenu Gminy Słopnice z nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminę.

Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych przez PSZOK:

‒ meble i inne odpady wielkogabarytowe,

‒ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

‒ odpady budowlane poremontowe,

‒ opony samochodów osobowych i jednośladów,

‒ zużyte baterie i akumulatory,

‒ zużytą odzież i tekstylia,

‒ przeterminowane leki, igły, strzykawki,

‒ odpady niebezpieczne i chemikalia.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Słopnice ilość odbieranych odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i opon z jednej nieruchomości jest limitowana.

W ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmowane będą:

 • odpady wielkogabarytowe – do 200 kg rocznie z terenu jednej nieruchomości,
 • odpady budowlane – do 200 kg rocznie z terenu jednej nieruchomości,
 • opony – do 8 sztuk rocznie z terenu jednej nieruchomości.

Oddanie większej ilości tych odpadów będzie możliwe za odpłatnością.

PSZOK w Słopnicach nie przyjmuje takich odpadów jak:

 1. zmieszane odpady komunalne,
 2. opony o średnicy powyżej 19 cali (za wyjątkiem opon jednośladów),
 3. części samochodowe (np. zderzaki, szyby, fotele, itp.),
 4. odpady zawierające azbest, papę, smołę,
 5. odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej,
 6. odpady budowlane z budowy, odpady budowlane i rozbiórkowe, jeśli ich rodzaj i ilość, wskazują na to, że nie powstają na nieruchomości zamieszkałej,
 7. odpady pochodzące z działalności rolniczej (np. folie rolnicze z sianokiszonki, opony ciągnikowe, itp.),
 8. odpady w stanie płynnym w nieszczelnych opakowaniach,
 9. odpady gruzu, elementów nawierzchni, ziemi,
 10. odpady z drewna nieimpregnowanego i niemalowanego,
 11. odpady pochodzące z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, a objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi – w ilości miesięcznej przewyższającej ilość wskazaną w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 12. niewłaściwie posegregowane.

Odpady te nie stanowią odpadów komunalnych. Posiadacz takich odpadów winien przekazywać je do odzysku lub unieszkodliwiania podmiotom gospodarczym posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. zezwolenie na przetwarzanie odpadów (w przypadku posiadania niewielkiej ilości odpadów takich jak np. opony rolnicze lub części samochodowe, których posiadanie nie wynika z prowadzenia działalności gospodarczej, istnieje możliwość przyjęcia za odpłatnością tych odpadów na PSZOK).

Przyjęcia odpadów w PSZOK dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem przyjmowanych odpadów.

Obsługa PSZOK wskazuje miejsce gdzie należy złożyć odpady.

Rozładunku odpadów dokonuje dostarczający odpady.

Osoba dostarczająca odpady do PSZOK winna podać swoje dane osobowe oraz dane nieruchomości, z której pochodzą odpady.

Szczegółowe zasady świadczenia usług przez Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Słopnicach znajdują się w załączniku poniżej.

 

Pliki