Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

UWAGA! Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych NIECZYNNY do odwołania!

 

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się przy budynku oczyszczalni ścieków w Słopnicach - Słopnice 1383.
PSZOK jest czynny od poniedziałku do soboty (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), w godz. 10:00 do 18:00

Do Punktu można dostarczać odpady wydzielone z odpadów komunalnych - pochodzące z gospodarstw domowych m. in. takie jak: przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble   i odpady wielkogabarytowe, opony, makulaturę, metale, tworzywa sztuczne, szkło.

Odpady przyjmowane są nieodpłatnie.
Odpady do PSZOK - u należy dostarczać własnym transportem.
Odpady drobne przyjmowane są w workach foliowych.
Osoba dostarczająca odpady do PSZOK podaje swoje dane osobowe oraz dane nieruchomości, z której odpady pochodzą.

Szczegółowe informacje w Regulaminie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych