Przejdź do stopki

Sołectwo Słopnice Granice

    wyświetleń: 1109

Treść

SOŁECTWO SŁOPNICE GRANICE

Sołtys: HENRYK ŚLAZYK

Skład Rady Sołeckiej:

  1. Gądek Tadeusz
  2. Pachut Paweł
  3. Śliwa Krystyna

Liczba mieszkańców na obszarze tego sołectwa wynosi  759 osób (stan na 31 grudnia 2023 r.)

W skład SOŁECTWA SŁOPNICE GRANICE wchodzi 19 osiedli: Barszcze, Brzezie, Dzioł nad Miłkowskim, Dziołek, Granice Szkoła, Leśniczówka, Łukasze, Majdy, Marszałkówka, Pod Sośnie, Podwesoła, Pogorzelisko, Pokusówka II, Pożogi, Pustki, Stanisze, Toki, Trybulcówka, Wikary, Zadziele.

DZIAŁANOŚĆ SOŁECTWA REGULUJE STATUT


Teren tego sołectwa należy do terenów najwyżej położonych, na jej obszarze znajduje się:
- Szkoła Podstawowa Nr 3
- ścieżka przyrodniczo-krajoznawcza "Ostra".