Sołectwo Słopnice Granice

SOŁECTWO SŁOPNICE GRANICE

Sołtys: HENRYK ŚLAZYK

Skład Rady Sołeckiej:

  1. Gądek Tadeusz
  2. Pachut Paweł
  3. Śliwa Krystyna

Liczba mieszkańców na obszarze tego sołectwa wynosi 721 osób (stan na 31 grudnia 2020 r.)

W skład SOŁECTWA SŁOPNICE GRANICE wchodzi 19 osiedli: Barszcze, Brzezie, Dzioł nad Miłkowskim, Dziołek, Granice Szkoła, Leśniczówka, Łukasze, Majdy, Marszałkówka, Pod Sośnie, Podwesoła, Pogorzelisko, Pokusówka II, Pożogi, Pustki, Stanisze, Toki, Trybulcówka, Wikary, Zadziele.
 

 

DZIAŁANOŚĆ SOŁECTWA REGULUJE STATUTTeren tego sołectwa należy do terenów najwyżej położonych, na jej obszarze znajduje się:
- Szkoła Podstawowa Nr 3
- ścieżka przyrodniczo-krajoznawcza "Ostra".