Przejdź do stopki

"NASZE SŁOPNICE"

    wyświetleń: 1536

Treść

"NASZE SŁOPNICE"
Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Gminy Słopnice
ISSN: 1643-6628
Nakład: 1000 egzemplarzy.
Rok powstania: 1998


Wydawca:
Urząd Gminy w Słopnicach
tel.: (0-18) 334 74 11
e-mail: gmina@slopnice.pl


Redakcja:
Red. nacz. Anna Strug
Redaguje zespół: Adam Sołtys, Józef Wikar, Tadeusz Więcek, Katarzyna Hajduk
Zdjęcia: Adam Sołtys, Katarzyna Hajduk, Archiwum Urzędu.