Przejdź do stopki

Zespoły artystyczne

    wyświetleń: 1151

Treść

ZESPOŁY ARTYSTYCZNE

Obszar Beskidu Wyspowego, podobnie jak całego Pogórza, to miejsce kultywowania zwyczajów i obrzędów ludowych. Chociaż Słopnice to region zamieszały przez Górali Białych – od Łącka i Kamienicy, widoczne są tutaj wpływy lachowskie, wynikające z przynależności do powiatu limanowskiego, z leżącą w regionie lachowskim Limanową. Przenikanie się kultur i tradycji widoczne jest w działalności zespołów regionalnych funkcjonujących na terenie Słopnic.

 
NAZWA I KONTAKT
FOTO

Dziecięcy Zespół Regionalny
"Mali Słopniczanie"

Kierownicy zespołu:
Danuta Więcek
Agnieszka Curzydło-Podgórny
Joanna Jaworz-Dutka

Kontakt: Zespół Placówek Oświatowych
tel. 18 33 26 460

Zespół regionalny "Słopniczanie"
 
Kierownik zespołu: Józef Wójtowicz
tel. 18 33 26 057

Gminna Orkiestra Dęta "Wiolin"

Kierownik zespołu: Wincenty Curzydło
Kontakt: tel. 18 33 26 116

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich 

Prezes: Adela Kurek
Kontakt: Gminna Bibiloteka Publiczna - Katarzyna Zawada
tel. 18 33 26 005 lub tel. 512 461 920

Zespół Regionalny "Słopnicki Zbyrcok"

Kierownik zespołu: Elżbieta Curzydło
tel. 601 261 837

Kierownik muzyczny: Wincenty Curzydło