Przejdź do stopki

2017: UTRZYMANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ O KTÓRYM MOWA W ART. 17, UST. 1, PKT 18 USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ

    wyświetleń: 88

Treść

RODZAJ DOTACJI BUDŻETOWEJ: WSPARCIE FINANSOWE ZADAŃ I PROGRAMÓW REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ


NAZWA ZADANIA: UTRZYMANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ O KTÓRYM MOWA W ART. 17, UST. 1, PKT 18 USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ


OKRES REALIZACJI: 2017 R.


WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 67 250,00 zł


CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 287 258,43 zł


OGÓLNY OPIS ZADANIA:

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których owa w art. 17, ust. 1, pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz w art. 18, ust. 1, pkt 3-8 z uwzględnieniem art. 18, ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.