OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO!

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO! Środa, 20 stycznia 2021 Obwieszczenie dotyczące sporządzenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie.

PROJEKT "PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIU BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY SŁOPNICE"

PROJEKT Wtorek, 12 stycznia 2021 W związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słopnice" - Wójt Gminy Słopnice - zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 638) do wzięcia udziału w konsultacjach w zakresie projektu „Programu opieki nad zwierzętami …..”

PLANY POLOWAŃ ZBIOROWYCH KÓŁ ŁOWIECKICH!

PLANY POLOWAŃ ZBIOROWYCH KÓŁ ŁOWIECKICH! Czwartek, 8 października 2020 Plany polowań kół łowieckich w sezonie 2020/2021

OCHRONNE SCZEPIENIE LISÓW-KOMUNIKAT

OCHRONNE SCZEPIENIE LISÓW-KOMUNIKAT Środa, 16 września 2020 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Limanowej informuje, że w dniach od 24 września do 3 października 2020 roku na terenie całego powiatu limanowskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

"FUNDUSZE EUROPEJSKIE W SŁUŻBIE ZDROWIA. RATUJĄ ŻYCIE."

Poniedziałek, 7 września 2020 Ruszyła kolejna odsłona kampanii wizerunkowej promującej Fundusze Europejskie w Małopolsce pod hasłem "Fundusze Europejskie w służbie zdrowia. Ratują życie”. Zapraszamy do lektury artykułu.

"KORONA SĄDECKA DLA MŁODYCH"

Środa, 2 września 2020 LGD „Korona Sądecka” informuje, że w ramach projektu „Korona Sądecka dla młodych” organizuje płatne staże zawodowe oraz szkolenia dla mieszkańców z subregionu sądeckiego.

UWAGA! ZNALEZIONO PSA!

UWAGA! ZNALEZIONO PSA! Piątek, 17 lipca 2020 15 lipca w Słopnicach Dolnych (w okolicy kościoła) znaleziono psa, którego zdjęcie załączono do ogłoszenia. Prosi się o pilny kontakt właściciela tego psa lub osoby, która zna właściciela psa. Pies obecnie przebywa w Gabinecie Weterynaryjnym w Tymbarku. Kontakt: 723 949 820, 183347426.

INFORACJA OD KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA!

INFORACJA OD KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA! Poniedziałek, 1 czerwca 2020 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie informuje o Programie Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2020/2021.

AKTUALNE WYTYCZNE W ZAKRESIE PANUJĄCEJ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ

AKTUALNE WYTYCZNE W ZAKRESIE PANUJĄCEJ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ Poniedziałek, 25 maja 2020 W ślad za poszczególnymi Ministerstwami oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym publikujemy aktualne wytyczne uwzględniające specyfikę działania różnych obszarów w zakresie aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

KAMPANIA INFORMACYJNA - "KUPUJ ŚWIADOMIE - PRODUKT POLSKI"

KAMPANIA INFORMACYJNA - Poniedziałek, 4 maja 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparacia Rolnictwa prowadzi kampanię informacyjną "Kupuj świadomie - PRODUKT POLSKI".

INWESTYCJA FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW w KRAKOWIE!

INWESTYCJA FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW w KRAKOWIE! Piątek, 6 marca 2020 Inwestycja pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Słopnicach, w osiedlach Pod Mogielicą – etap I" finansowana jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

PROJEKT "PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIU BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY SŁOPNICE"

PROJEKT Wtorek, 21 stycznia 2020 W związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słopnice" - Wójt Gminy Słopnice - zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 122 z późn. zm.) do wzięcia udziału w konsultacjach w zakresie projektu „Programu opieki nad zwierzętami …..”.

INWESTYCJA FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH!

INWESTYCJA FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH! Środa, 1 lipca 2020 Inwestycja gminna pn. „Przebudowa drogi gminnej Słopnice-Zagrody” współfinansowana jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Dzięki pozyskanym środkom z Funduszu Dróg Samorządowych istniejącą (wąską) drogę na długości 2080 mb poszerzono, doprowadzając do parametrów wymaganych dla drogi gminnej. Realizacja w/w prac przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na przedmiotowym ciągu drogowym.

REMONT DROGI GMINNEJ SŁOPNICE - WIĘCKI - SASY

REMONT DROGI GMINNEJ SŁOPNICE - WIĘCKI - SASY Poniedziałek, 14 października 2019 Zadanie pn. "Remont drogi gminnej nr 340655 K Słopnice – Więcki - Sasy w km 0+000 – 0+714 w miejscowości Słopnice" został dofinansowany z Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019 - 2028.

KULTURA OGŁOSZENIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LIMANOWEJ!

Piątek, 13 grudnia 2019 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej poleca materiały informacyjne na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

KALENDARZ POLOWAŃ KÓŁ ŁOWIECKICH

KALENDARZ POLOWAŃ KÓŁ ŁOWIECKICH Czwartek, 10 października 2019 Kalendarz polowań kół łowieckich na sezon łowiecki 2019/20.