ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE ZWALCZANIA WYSOCE ZJADLIWIEJ GRYPY PTAKÓW

ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE ZWALCZANIA WYSOCE ZJADLIWIEJ GRYPY PTAKÓW Środa, 14 kwietnia 2021 Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu nowosądeckiego i limanowskiego oraz Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 12 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu nowosądeckiego i limanowskiego.

RUSZYŁ NABÓR DO PROJEKTU "Złap za STER"

RUSZYŁ NABÓR DO PROJEKTU Środa, 14 kwietnia 2021 Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI serdecznie zaprasza do udziału w I edycji projektu "Złap za STER" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZAŁATWIAJ SPRAWY PRZEZ e-URZĄD SKARBOWY!

ZAŁATWIAJ SPRAWY PRZEZ e-URZĄD SKARBOWY! Piątek, 9 kwietnia 2021 Czy wiesz, że wiele spraw z urzędem skarbowym możesz załatwić on-line, m.in. przez serwis e-Urząd Skarbowy? Jeśli musisz przyjść do urzędu skarbowego, umów wcześniej wizytę. Obie usługi dostępne są na podatki.gov.pl. W związku z trwająca akcją rozliczania PIT za 2020 r. przypominamy o istniejących możliwościach, dzięki którym większość spraw możesz załatwić z domu.

RODZINNY PLAN ŻYWIENIOWY

RODZINNY PLAN ŻYWIENIOWY Czwartek, 8 kwietnia 2021 Zasady żywienia opracowane na postawie diety DASH to recepta na zdrowie dla nas i naszych bliskich. Jak jednak połączyć indywidualne potrzeby żywieniowe wszystkich domowników? Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do lektury artykułu.

PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW - WYSTARTOWAŁY NABORY!

PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW - WYSTARTOWAŁY NABORY! Czwartek, 1 kwietnia 2021 31 marca ARiMR rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach dwóch poddziałań finansowanych z budżetu PROW 2014-2020. O bezzwrotną premię mogą ubiegać się młodzi rolnicy, a także osoby zainteresowane restrukturyzowaniem małych gospodarstw.Wnioski można składać przez najbliższe dwa miesiące, czyli do 29 maja 2021 roku.

SYTUACJE PROBLEMOWE POWODOWANE PRZEZ WILKI

SYTUACJE PROBLEMOWE POWODOWANE PRZEZ WILKI Czwartek, 18 marca 2021 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie przekazuje szereg informacji na temat wilka, jego statusu prawnego, konfliktowych zachowań, które może powodować, a także sposobów i możliwości przeciwdziałania.

"KIERUNEK KARIERA"

Czwartek, 18 marca 2021 Chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe umiejętności? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie propozycję. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera”. Dzięki niemu uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 85% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny.

WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW W CZASIE PANDEMII

WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW W CZASIE PANDEMII Środa, 10 marca 2021 Z inicjatywy Zarządu Województwa Małopolskiego, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości przy udziale Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie opracowało „Vademecum na czas pandemii - dla przedsiębiorców i pracowników małopolskich firm, znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej - w związku z COVID-19”.

AKTUALNE WYTYCZNE W ZAKRESIE PANUJĄCEJ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ

AKTUALNE WYTYCZNE W ZAKRESIE PANUJĄCEJ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ Poniedziałek, 25 maja 2020 W ślad za poszczególnymi Ministerstwami oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym publikujemy aktualne wytyczne uwzględniające specyfikę działania różnych obszarów w zakresie aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

APEL MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO!

APEL MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU  WOJEWÓDZKIEGO! Poniedziałek, 1 lutego 2021 Małopolski Urząd Wojewódzki (Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego) - w związku z wystąpieniem Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie działań zapobiegających zagrożeniom wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie województwa małopolskiego,

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO!

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO! Środa, 20 stycznia 2021 Obwieszczenie dotyczące sporządzenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie.

PROJEKT "PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIU BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY SŁOPNICE"

PROJEKT Wtorek, 12 stycznia 2021 W związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słopnice" - Wójt Gminy Słopnice - zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 638) do wzięcia udziału w konsultacjach w zakresie projektu „Programu opieki nad zwierzętami …..”

INWESTYCJA FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH!

INWESTYCJA FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH! Środa, 1 lipca 2020 Inwestycja gminna pn. „Przebudowa drogi gminnej Słopnice-Zagrody” współfinansowana jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Dzięki pozyskanym środkom z Funduszu Dróg Samorządowych istniejącą (wąską) drogę na długości 2080 mb poszerzono, doprowadzając do parametrów wymaganych dla drogi gminnej. Realizacja w/w prac przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na przedmiotowym ciągu drogowym.

INWESTYCJA FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW w KRAKOWIE!

INWESTYCJA FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW w KRAKOWIE! Piątek, 6 marca 2020 Inwestycja pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Słopnicach, w osiedlach Pod Mogielicą – etap I" finansowana jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

REMONT DROGI GMINNEJ SŁOPNICE - WIĘCKI - SASY

REMONT DROGI GMINNEJ SŁOPNICE - WIĘCKI - SASY Poniedziałek, 14 października 2019 Zadanie pn. "Remont drogi gminnej nr 340655 K Słopnice – Więcki - Sasy w km 0+000 – 0+714 w miejscowości Słopnice" został dofinansowany z Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019 - 2028.

REMONT DROGI GMINNEJ SŁOPNICE - PRZYLASKI

REMONT DROGI GMINNEJ SŁOPNICE - PRZYLASKI Środa, 7 sierpnia 2019 Zadanie pn. "Remont drogi gminnej nr 340654 K Słopnice – Przylaski w km 0+000 – 1+280 w Słopnicach" zostało dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019 - 2028.

SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH W UPRAWACH I PŁODACH ROLNYCH - AKTUALNA PROCEDURA

SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH W UPRAWACH I PŁODACH ROLNYCH - AKTUALNA PROCEDURA Piątek, 17 maja 2019 Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie „Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany do wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny”.

INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODÓW UNII EUROPEJSKIEJ

INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODÓW UNII EUROPEJSKIEJ Czwartek, 18 października 2018 Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.