PROJEKT MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0

PROJEKT MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0 Czwartek, 9 lipca 2020 Nabór trwa od 8. lipca 2020 r. do 26 sierpnia 2020 r. do godz. 16:00. O wsparcie w ramach projektu Małopolska Niania 2.0 może ubiegać się Rodzic Dziecka do lat 3 powracający na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/opieką nad dzieckiem lub Rodzic wchodzący na rynek pracy, który w nim nie uczestniczył ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczej.

"POLSKA SMAKUJE” 2020

Piątek, 3 lipca 2020 OT KOWR w Krakowie uprzejmie informuje, że rozpoczął się nabór do konkursu fotograficznego „Polska smakuje”. Celem konkursu jest promowanie produktów rolnych i żywnościowych, w tym szczególnie ekologicznych, tradycyjnych i regionalnych.

"BEZPIECZNIE NA WSI MAMY - UPADKOM ZAPOBIEGAMY"

Piątek, 3 lipca 2020 Wśród dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS w wieku 6-14 lat, które ukończą kurs „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” oraz rozwiążą kończący go test zostanie rozlosowanych 100 nagród rzeczowych (hulajnóg).

DOTACJE OD ARiMR DLA ROLNIKÓW

DOTACJE OD ARiMR DLA ROLNIKÓW Wtorek, 2 czerwca 2020 Dla rolników młodszych i starszych; z większymi i mniejszymi gospodarstwami; na inwestycje w rozwój lub podniesienie po klęskach i zabezpieczenie przed kolejnymi; na nawadnianie i zalesianie; dla tych, co indywidualnie i tych co wolą grupą - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje teraz różnorakie możliwości skorzystania z rolniczych funduszy.

INFORACJA OD KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA!

INFORACJA OD KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA! Poniedziałek, 1 czerwca 2020 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie informuje o Programie Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2020/2021.

AKTUALNE WYTYCZNE W ZAKRESIE PANUJĄCEJ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ

AKTUALNE WYTYCZNE W ZAKRESIE PANUJĄCEJ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ Poniedziałek, 25 maja 2020 W ślad za poszczególnymi Ministerstwami oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym publikujemy aktualne wytyczne uwzględniające specyfikę działania różnych obszarów w zakresie aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

KAMPANIA INFORMACYJNA - "KUPUJ ŚWIADOMIE - PRODUKT POLSKI"

KAMPANIA INFORMACYJNA - Poniedziałek, 4 maja 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparacia Rolnictwa prowadzi kampanię informacyjną "Kupuj świadomie - PRODUKT POLSKI".

WSPARCIE FINANSOWE OD PFRON

WSPARCIE FINANSOWE OD PFRON Wtorek, 21 kwietnia 2020 W ramach nowego programu PFRON, dedykowanego przeciwdziałaniu skutkom pandemii, osoby z niepełnosprawnościami, które na skutek zamknięcia placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z zajęć przez nie realizowanych, mogą ubiegać się o wsparcie pieniężne.

NOWE TERMINY SKŁADANIA ZADAŃ- BUDŻET OBYWATELSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

NOWE TERMINY SKŁADANIA ZADAŃ- BUDŻET OBYWATELSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Wtorek, 21 kwietnia 2020 W zawiązku z ogłoszeniem na obszarze RP stanu zagrożenia epidemiologicznego, kierując się bezpieczeństwem mieszkańców Małopolski, podjęto decyzję o odwołaniu wszystkich spotkań informacyjnych dotyczących 5 edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego oraz wyznaczeniu nowych terminów składania zadań.

INFORMACJE OD PT KRUS W LIMANOWEJ

INFORMACJE OD PT KRUS W LIMANOWEJ Piątek, 3 kwietnia 2020 W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i koniecznością zawieszenia działań prewencyjnych (szkoleń, konkursów, itp.) wiążących się z bezpośrednim udziałem rolników i członków ich rodzin, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Limanowej zachęca do korzystania z materiałów popularyzatorskich znajdujących się na stronie internetowej i FB Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA!

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA! Poniedziałek, 16 marca 2020 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Limanowej informuję, że w związku z epidemią koronawirusa, odwołuje wszystkie badania orzecznicze na terenie PT KRUS w Limanowej w okresie od 16.03.2020 r. do odwołania.

INWESTYCJA FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW w KRAKOWIE!

INWESTYCJA FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW w KRAKOWIE! Piątek, 6 marca 2020 Inwestycja pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Słopnicach, w osiedlach Pod Mogielicą – etap I" finansowana jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

PROJEKT "PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIU BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY SŁOPNICE"

PROJEKT Wtorek, 21 stycznia 2020 W związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słopnice" - Wójt Gminy Słopnice - zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 122 z późn. zm.) do wzięcia udziału w konsultacjach w zakresie projektu „Programu opieki nad zwierzętami …..”.

ŚRODKI PFRON BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

ŚRODKI PFRON BEZ WYCHODZENIA Z DOMU Czwartek, 26 marca 2020 Mając na uwadze bezpieczeństwo osób korzystających ze wsparcia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Oddział Małopolski przypomina o możliwości aplikowania o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych bezpośrednio za pośrednictwem platformy internetowej sow.pfron.org.pl. W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnościami ubiegania się o pomoc w ramach programu ”Aktywny samorząd”, już od 1 marca br. można składać wnioski o dofinansowanie przez Internet w SOW - Systemie Obsługi Wsparcia - bez wychodzenia z domu i bez barier.

UWAGA! ZNALEZIONO PSA!

UWAGA! ZNALEZIONO PSA! Wtorek, 17 marca 2020 W Słopnicach na Granicach – w osiedlu Pożogi - znaleziono psa.

REMONT DROGI GMINNEJ SŁOPNICE - WIĘCKI - SASY

REMONT DROGI GMINNEJ SŁOPNICE - WIĘCKI - SASY Poniedziałek, 14 października 2019 Zadanie pn. "Remont drogi gminnej nr 340655 K Słopnice – Więcki - Sasy w km 0+000 – 0+714 w miejscowości Słopnice" został dofinansowany z Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019 - 2028.

BADANIA STATYSTYCZNE 2020 ROK

BADANIA STATYSTYCZNE 2020 ROK Piątek, 10 stycznia 2020 Uprzejmie informuję, że w 2020 r. Urząd Statystyczny w Krakowie będzie prowadził na terenie całego województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, z późn. zm.) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok.

KULTURA OGŁOSZENIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LIMANOWEJ!

Piątek, 13 grudnia 2019 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej poleca materiały informacyjne na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.