Przejdź do stopki

DOFINANSOWANIE ZADANIA WŁASNEGO BENEFICJENTA DOTACJI POLEGAJĄCEGO NA UTRZYMANIU OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ, O KTÓRYM MOWA W ART. 17 UST. 1 PKT 18 USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ

    wyświetleń: 48

Treść

RODZAJ DOTACJI BUDŻETOWEJ: DOTACJA CELOWA W RAMACH DZIAŁU 852, ROZDZIAŁU 85219, § 2030 KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ (BUDŻET ZADANIOWY: 13.1.2.1 – WSPARCIE FINANSOWE ZADAŃ I PROGRAMÓW REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ)


NAZWA ZADANIA: DOFINANSOWANIE ZADANIA WŁASNEGO BENEFICJENTA DOTACJI POLEGAJĄCEGO NA UTRZYMANIU OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ, O KTÓRYM MOWA W ART. 17 UST. 1 PKT 18 USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ


OKRES REALIZACJI: 2023 R.


WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 75 117,00,00 zł


CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 469 500,00 zł


OGÓLNY OPIS ZADANIA:

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.