Przejdź do stopki

2016: DOFINANSOWANIE ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM, ZGODNIE Z ART. 90D I ART. 90E USTAWY Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY

    wyświetleń: 85

Treść

RODZAJ DOTACJI BUDŻETOWEJ: WSPARCIE FINANSOWE ZADAŃ I PROGRAMÓW REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ


NAZWA ZADANIA: WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY


OKRES REALIZACJI: 2016 R.


WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 211 173,00 zł


CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 263 988,00 zł


OGÓLNY OPIS ZADANIA:

Dotacja jest przeznaczona jest na realizację zadania określonego w art. 90d i art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, to jest, na wypłatę świadczeń socjalnych w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych dla uczniów.