SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3  w Słopnicach
im. Marii Konopnickiej

Dyrektor - mgr Mieczysław Tokarczyk

34-615 SŁOPNICE 731
Tel. (18) 33-26-315
e-mail: sp3@slopnice.pl
www.sp3.slopnice.pl