Przejdź do stopki

ROZBUDOWA SZLAKÓW WIELOFUNKCYJNYCH WOKÓŁ GÓRY MOGIELICA I SZLAKÓW ŁĄCZNIKOWYCH W GMINACH LIMANOWA, SŁOPNICE, KAMIENICA I MIEŚCIE LIMANOWA WRAZ Z ICH POŁĄCZENIEM Z TRASĄ GŁÓWNĄ VELODUNAJEC - CZĘŚĆ DOTYCZĄCA GMINY SŁOPNICE

    wyświetleń: 186

Treść

NAZWA ZADANIA: ROZBUDOWA SZLAKÓW WIELOFUNKCYJNYCH WOKÓŁ GÓRY MOGIELICA I SZLAKÓW ŁĄCZNIKOWYCH W GMINACH LIMANOWA, SŁOPNICE, KAMIENICA I MIEŚCIE LIMANOWA WRAZ Z ICH POŁĄCZENIEM Z TRASĄ GŁÓWNĄ VELODUNAJEC - CZĘŚĆ DOTYCZĄCA GMINY SŁOPNICE


PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PODDZIAŁANIE 6.1.4 LOKALNE TRASY TURYSTYCZNE


DOFINANSOWANIE:  378 231 zł


CAŁKOWITY KOSZT PROGRAMU: 958 000 zł


OGÓLNY OPIS ZADANIA: 

Celem projektu była poprawa atrakcyjności powiatu limanowskiego oraz wzmocnienie jego turystycznej i gospodarczej funkcji poprzez wykorzystanie istniejących zasobów i produktów. Na terenie gminy Słopnice łącznie powstało 8,5 km szlaku. W ramach zadania wykonano remonty nawierzchni asfaltowych i tłuczniowych dróg, utworzono dwa parkingi wraz z ławostołami oraz wykonano tablice informacyjne i oznakowanie szlaku. 

Opis całości projektu.