Przejdź do stopki

DOFINANSOWANIE ZADANIA WŁASNEGO BENEFICJENTA DOTACJI POLEGAJĄCEGO NA UTRZYMANIU OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ, O KTÓRYM MOWA W ART. 17 UST. 1 PKT 18 USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ - 2024

    wyświetleń: 5

Treść

RODZAJ DOTACJI: DOTACJA CELOWA W RAMACH DZIAŁU 852, ROZDZIAŁU 85219, § 2030 KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ (BUDŻET ZADANIOWY: 13.1.2.1 – WSPARCIE FINANSOWE ZADAŃ I PROGRAMÓW REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ)


NAZWA ZADANIA: DOFINANSOWANIE ZADANIA WŁASNEGO BENEFICJENTA DOTACJI POLEGAJĄCEGO NA UTRZYMANIU OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ, O KTÓRYM MOWA W ART. 17 UST. 1 PKT 18 USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ


OKRES REALIZACJI: 2024 R.


WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 76 462,00 zł


CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 631 530,25 zł


DATA PODPISANIA UMOWY: 21 lutego 2024 r.


OGÓLNY OPIS ZADANIA:

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Data publikacji: 12.03.2024 r.