Zasady segragacji odpadów

 

NOWE zasady segregacji odpadów w Gminie Słopnice

Odpady komunalne segregujemy w ramach:

  • frakcji PAPIERU (odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury) - worki koloru niebieskiego z napisem „PAPIER”,
  • frakcji SZKŁA (odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła) – worki koloru zielonego z napisem „SZKŁO”,
  • frakcji METALI i TWORZYW SZTUCZNYCH (odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady wielomateriałowe) - worki koloru żółtego z napisem „METALE, TWORZYWA SZTUCZNE”,
  • frakcji odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - worki koloru brązowego z napisem „BIO”.

Wszystkie pozostałe odpady tzw. odpady zmieszane – można umieszczać w dowolnym innym niż powyższe worku.

 

P A P I E R

Do NIEBIESKIEGO worka na papier należy wrzucać; opakowania z papieru, karton, tekturę, katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe..

Do worków na papier nie wrzuca się: ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, kartonów po mleku i napojach, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet, pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych, zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych, ubrań.

S Z K Ł O

Do ZIELONEGO worka na szkło należy wrzucać; butelki i słoiki po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

Do worków na szkło nie wrzuca się: ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, szkła okularowego, szkła żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku, żarówek i świetlówek, reflektorów, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, luster, szyb okiennych i zbrojonych, monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów i strzykawek.

 

METALE  i  TWORZYWA SZTUCZNE

Do ŻÓŁTEGO worka na metale i tworzywa sztuczne należy wrzucać; odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach), opakowania po środkach czystości, kosmetykach, plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików.

Do worków na metale i tworzywa sztuczne nie wrzuca się: nieopróżnionych butelek i pojemników, plastikowych zabawek, opakowań po lekach i zużytych artykułach medycznych, opakowań po olejach silnikowych, części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, puszek i pojemników po farbach i lakierach, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD, styropianu.

B I O

Odpady biodegradowalne zaleca się przede wszystkim kompostować na terenie nieruchomości (z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu).

Do brązowego worka można wrzucać: odpadki warzywne i owocowe, resztki jedzenia ….

Do worków na odpady biodegradowalne nie można wrzucać: popiołu, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i pilśniowych MDF, odchodów zwierząt, ziemi i kamieni.

 

Ilość brązowych worków na odpady ulegające biodegradacji – zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Słopnice Nr XXIX/201/18 z dnia 26.01.2018r. – jest limitowana.

Limit ten wynosi: dla gospodarstwa domowego do 2 osób – 2 worki rocznie, dla gospodarstwa domowego do 4 osób – 4 worki rocznie, dla gospodarstwa domowego 5 i więcej osób – 6 worków rocznie.

 

Posiadane jeszcze w domach worki koloru białego (na szkło, plastik, metal, papier) i zielonego (na szkło) można wykorzystywać tak jak do tej pory (do czasu ich wyczerpania).

Terminy i miejsca odbioru odpadów komunalnych pozostają bez zmian;

  • pierwszy i trzeci poniedziałek każdego miesiąca – odbiór odpadów segregowanych i niesegregowanych z rejonu Słopnic Dolnych, Zaświercza i Granic (bez rejonu przyległego do drogi Miłkowskie),
  • drugi i czwarty poniedziałek każdego miesiąca – odbiór odpadów segregowanych i niesegregowanych z rejonu Słopnic Górnych, Podmogielicy i Miłkowskiego w Słopnicach Dolnych.

W piąty poniedziałek miesiąca – jeśli takowy w danym miesiącu się trafi  - odpady komunalne nie są odbierane.

 

W miesiącu kwietniu i październiku dodatkowo odbierane są odpady wielkogabarytowe (np. stare meble), zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (np. lodówki, pralki, telewizory itp.), opony, odpady budowlane stanowiące odpady komunalne … .

W innych miesiącach odpady wielkogabarytowe można we własnym zakresie dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się przy budynku oczyszczalni ścieków w Słopnicach. Punkt czynny od poniedziałku do soboty, w godz. 10:00 – 18:00.

 

W trosce o ochronę środowiska, estetykę naszej miejscowości i utrzymanie czystości i porządku - prosi się o stosowanie się do ustalonego harmonogramu wywozu i zasad segregacji. Przede wszystkim o wystawianie odpadów w dzień wywozu rano. Odpady wystawione w nieodpowiednim terminie zaśmiecają otoczenie (środowisko) i pozostawione na skraju drogi mogą się przyczynić do zaistnienia wypadku drogowego.

Ponadto firma odbierająca odpady (PUK EMPOL z Tylmanowej) - podczas odbioru odpadów segregowanych z posesji, dokonuje kontroli jakości ich segregacji. Spisywany zostaje protokół z kontroli, robione są zdjęcia zawartości worków i zdjęcia miejsca ich wystawienia.