KULTURA PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Wtorek, 18 września 2018 Informuję się, że we wrześniu ruszy Rządowy Program „Czyste Powietrze” który umożliwi otrzymanie dotacji do wymiany źródeł ciepła starej generacji opalanych paliwem stałym na proekologiczne kotły oraz prace termo modernizacyjne w wysokości do 90% kosztów kwalifikowanych. Poniżej zamieszczamy  dostępne obecnie informację  o programie w formie prezentacji.

OSTRZEŻENIE O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA!

OSTRZEŻENIE O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA! Wtorek, 18 grudnia 2018 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wystosował ostrzeżenie odnośnie zanieczyszczenia powietrza.

ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM "O ZDROWIU SĄDECZAN"

ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM Piątek, 15 marca 2019 Organizatorzy serdecznie zapraszają na seminarium "O zdrowiu Sądeczan", które odbędzie się w dniu 28 marca 2019 r. o godz. 10:00 w MCK Sokół w Nowym Sączu, wstęp wolny.

KALENDARZ ZBIOROWYCH POLOWAŃ KÓŁ ŁOWIECKICH SEZON 2017/2018

KALENDARZ ZBIOROWYCH POLOWAŃ KÓŁ ŁOWIECKICH SEZON 2017/2018 Niedziela, 17 września 2017 Aktualny kalendarz polowań kół łowieckich "Ostra", "Jaworz", "Orlik", "Hubert" na sezon 2017/2018

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA Piątek, 6 października 2017 Zasady korzystania z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej - czyli świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy. Informacje NFZ

INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH Poniedziałek, 24 października 2016 Przebudowa drogi gminnej Folwark Górny w Słopnicach była możliwa dzięki środkom unijnym.

ANKIETA SKIEROWANA DO MIESZKAŃCÓW W RAMACH EWALUACJI LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU

ANKIETA SKIEROWANA DO MIESZKAŃCÓW W RAMACH EWALUACJI LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU Poniedziałek, 4 grudnia 2017 Lokalna Grupa Działania  "Przyjazna Ziemia Limanowska" zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety, która jest przeprowadzana w celu dostosowania Lokalnej Strategii Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu. Treść ankiety  do pobrania - TUTAJ  

INFORMACJA W SPRAWIE KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W OBSZARZE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I WYCHOWAWCZYCH

INFORMACJA W SPRAWIE KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W OBSZARZE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I WYCHOWAWCZYCH Środa, 3 stycznia 2018 Z dniem 1 stycznia 2018 r. Wojewoda Małopolski przejmuje zadanie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych, dotychczas realizowane przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Zadania te dotyczą sytuacji, gdy jedno z rodziców przebywa w kraju Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie oraz Szwajcarii. Wówczas należy ustalić, który kraj jest właściwy do wypłaty świadczeń.

WYBORCO! SPRAWDŹ, CZY JESTEŚ W REJESTRZE WYBORCÓW!

WYBORCO! SPRAWDŹ, CZY JESTEŚ W REJESTRZE WYBORCÓW! Wtorek, 16 stycznia 2018 Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!

NABÓR KANDYDATÓW NA URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH

NABÓR KANDYDATÓW NA URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH Piątek, 23 lutego 2018 Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu podaje do wiadomości zasady dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz informację o liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu.

BADANIA ANKIETOWE - INFORMACJA URZĘDU STATYSTYCZNEGO W KRAKOWIE

BADANIA ANKIETOWE - INFORMACJA URZĘDU STATYSTYCZNEGO W KRAKOWIE Wtorek, 6 marca 2018 Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie informuje, że w 2018 roku będą prowadzone na terenie województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. W związku z tym, zwraca się do mieszkańców Gminy Słopnice z prośbą o wsparcie statystyki publicznej i przychylność dla realizacji badań.

INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH Środa, 3 stycznia 2018 Zagospodarowanie placu na cele rekreacyjno-turystyczne w miejscowości Słopnice - Granice.

MAŁOPOLSKI TELE-ANIOŁ

MAŁOPOLSKI TELE-ANIOŁ Wtorek, 19 czerwca 2018 Projekt Małopolski Tele-Anioł jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku.

KOMUNIKAT MINISTERSTWA CYFRYZACJI

KOMUNIKAT MINISTERSTWA CYFRYZACJI Wtorek, 19 czerwca 2018 Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online! Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SŁOPNICE

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SŁOPNICE Poniedziałek, 2 lipca 2018 Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA - CO TRZEBA WIEDZIEĆ

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA - CO TRZEBA WIEDZIEĆ Poniedziałek, 13 sierpnia 2018 Uchwała Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji , w których następuje spalanie paliw (Dz. U. z 2017r. poz. 787)obowiązuje od 1 lipca 2017 roku

ZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW w KRAKOWIE

ZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW w KRAKOWIE Wtorek, 18 września 2018 Zadanie pn. "Wymiana nieekologicznych źródeł ciepła w indywidualnych budynkach mieszkalnych w Gminie Słopnice" zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODÓW UNII EUROPEJSKIEJ

INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODÓW UNII EUROPEJSKIEJ Czwartek, 18 października 2018 Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

BADANIA ANKIETOWE W 2019 ROKU

BADANIA ANKIETOWE W 2019 ROKU Czwartek, 10 stycznia 2019 Uprzejmie informuję, że w 2019 roku Urząd Statystyczny w Krakowie będzie przeprowadzał na terenie województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997 z późn. zm.) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok.