OSTRZEŻENIE O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA!

OSTRZEŻENIE O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA! Wtorek, 18 grudnia 2018 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wystosował ostrzeżenie odnośnie zanieczyszczenia powietrza.

KULTURA PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Wtorek, 18 września 2018 Informuję się, że we wrześniu ruszy Rządowy Program „Czyste Powietrze” który umożliwi otrzymanie dotacji do wymiany źródeł ciepła starej generacji opalanych paliwem stałym na proekologiczne kotły oraz prace termo modernizacyjne w wysokości do 90% kosztów kwalifikowanych. Poniżej zamieszczamy  dostępne obecnie informację  o programie w formie prezentacji.

KONSULTACJE PROJEKTU „PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY SŁOPNICE”

KONSULTACJE PROJEKTU „PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY SŁOPNICE” Piątek, 18 stycznia 2019 W związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słopnice" - Wójt Gminy Słopnice - zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o ochronie zwierząt (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1840 z późn. zm.) do wzięcia udziału w konsultacjach w zakresie projektu „Programu opieki nad zwierzętami …..”.

ZASAD BIOASEKURACJI W GOSPODARSTWACH UTRZYMUJĄCYCH TRZODĘ CHLEWNĄ

ZASAD BIOASEKURACJI W GOSPODARSTWACH UTRZYMUJĄCYCH TRZODĘ CHLEWNĄ Wtorek, 15 stycznia 2019 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Limanowej przekazuje ulotkę dotyczącą zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną. Ulotka zawiera aktualny wykaz produktów biobójczych o działaniu wirusobójczym, które są przeznaczone do stosowania w higienie weterynaryjnej.

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO SŁUŻĄCEGO SPRZYJANIU ROZWIOJOWI SPORTU NA TERENIE GMINY SŁOPNICE W 2019 ROKU.

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO SŁUŻĄCEGO SPRZYJANIU ROZWIOJOWI SPORTU NA TERENIE GMINY SŁOPNICE W 2019 ROKU. Czwartek, 10 stycznia 2019 Wójt Gminy Słopnice zaprasza kluby sportowe mające siedzibę i prowadzące działalność sportową na terenie gminy Słopnice do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego służącego sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Słopnice w 2019 roku

BADANIA ANKIETOWE W 2019 ROKU

BADANIA ANKIETOWE W 2019 ROKU Czwartek, 10 stycznia 2019 Uprzejmie informuję, że w 2019 roku Urząd Statystyczny w Krakowie będzie przeprowadzał na terenie województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997 z późn. zm.) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok.

DOPŁATY DO PALIWA DLA ROLNIKÓW W 2019 ROKU

DOPŁATY DO PALIWA DLA ROLNIKÓW W 2019 ROKU Środa, 9 stycznia 2019 Wysokość dopłaty do paliwa rolniczego, jaka przysługuje rolnikowi, wynika z ilości zużytego oleju napędowego, liczby użytków rolnych na jakich prowadzi się produkcję rolną, rocznego limitu zużycia paliwa na 1 ha oraz stawki zwrotu akcyzy za olej napędowy. Stawka zwrotu za 1 litr ON wynosi 1 złoty. Oznacza to, że w 2019 roku rolnik na każdy 1 ha użytków rolnych może otrzymać do 100 złotych zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze.

INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODÓW UNII EUROPEJSKIEJ

INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODÓW UNII EUROPEJSKIEJ Czwartek, 18 października 2018 Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

ZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW w KRAKOWIE

ZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW w KRAKOWIE Wtorek, 18 września 2018 Zadanie pn. "Wymiana nieekologicznych źródeł ciepła w indywidualnych budynkach mieszkalnych w Gminie Słopnice" zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH Środa, 26 września 2018 Plan polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA - CO TRZEBA WIEDZIEĆ

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA - CO TRZEBA WIEDZIEĆ Poniedziałek, 13 sierpnia 2018 Uchwała Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji , w których następuje spalanie paliw (Dz. U. z 2017r. poz. 787)obowiązuje od 1 lipca 2017 roku

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SŁOPNICE

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SŁOPNICE Poniedziałek, 2 lipca 2018 Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.

KOMUNIKAT MINISTERSTWA CYFRYZACJI

KOMUNIKAT MINISTERSTWA CYFRYZACJI Wtorek, 19 czerwca 2018 Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online! Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut.

MAŁOPOLSKI TELE-ANIOŁ

MAŁOPOLSKI TELE-ANIOŁ Wtorek, 19 czerwca 2018 Projekt Małopolski Tele-Anioł jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku.

INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH Środa, 3 stycznia 2018 Zagospodarowanie placu na cele rekreacyjno-turystyczne w miejscowości Słopnice - Granice.

BADANIA ANKIETOWE - INFORMACJA URZĘDU STATYSTYCZNEGO W KRAKOWIE

BADANIA ANKIETOWE - INFORMACJA URZĘDU STATYSTYCZNEGO W KRAKOWIE Wtorek, 6 marca 2018 Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie informuje, że w 2018 roku będą prowadzone na terenie województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. W związku z tym, zwraca się do mieszkańców Gminy Słopnice z prośbą o wsparcie statystyki publicznej i przychylność dla realizacji badań.

NABÓR KANDYDATÓW NA URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH

NABÓR KANDYDATÓW NA URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH Piątek, 23 lutego 2018 Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu podaje do wiadomości zasady dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz informację o liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu.

WYBORCO! SPRAWDŹ, CZY JESTEŚ W REJESTRZE WYBORCÓW!

WYBORCO! SPRAWDŹ, CZY JESTEŚ W REJESTRZE WYBORCÓW! Wtorek, 16 stycznia 2018 Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!

INFORMACJA W SPRAWIE KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W OBSZARZE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I WYCHOWAWCZYCH

INFORMACJA W SPRAWIE KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W OBSZARZE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I WYCHOWAWCZYCH Środa, 3 stycznia 2018 Z dniem 1 stycznia 2018 r. Wojewoda Małopolski przejmuje zadanie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych, dotychczas realizowane przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Zadania te dotyczą sytuacji, gdy jedno z rodziców przebywa w kraju Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie oraz Szwajcarii. Wówczas należy ustalić, który kraj jest właściwy do wypłaty świadczeń.