,,MAŁOPOLSKA - CZAS NA WIEŚ”.

,,MAŁOPOLSKA - CZAS NA WIEŚ”. Czwartek, 12 lipca 2018 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Przyjazna Ziemia Limanowska” otrzymała dotację w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ekologii ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. ,,Małopolska - czas na wieś”.

WSPARCIE DORADCZE I FINANSOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

WSPARCIE DORADCZE I FINANSOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Wtorek, 10 lipca 2018 Trwa rekrutacja do projektu „Lider CSR – zarządzanie wiekiem – subregion sądecki” realizowanego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. W ramach projektu, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z subregionu sądeckiego(powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki oraz miasto Nowy Sącz), mogą otrzymać wsparcie doradcze z zakresu zarządzania firmą w 8 obszarach oraz wsparcie finansowe do 5 000zł na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SŁOPNICE

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SŁOPNICE Poniedziałek, 2 lipca 2018 Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.

KOMUNIKAT DLA PODMIOTÓW DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU SPOŻYWCZYM

KOMUNIKAT DLA PODMIOTÓW DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU SPOŻYWCZYM Piątek, 29 czerwca 2018 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej przypomina, że zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym gospodarstwa działające na rynku spożywczym, tj. podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią oraz podmioty prowadzące produkcję pierwotną produktów pochodzenia rośl

ZASADY SZACOWANIA SZKÓD W GOSPODARSTWACH ROLNYCH DOTKNIĘTYCH NIEKORZYSTNYM ZJAWISKIEM ATMOSFERYCZNYM

ZASADY SZACOWANIA SZKÓD W GOSPODARSTWACH ROLNYCH DOTKNIĘTYCH NIEKORZYSTNYM ZJAWISKIEM ATMOSFERYCZNYM Środa, 27 czerwca 2018 Uprzejmie informujemy, że po stwierdzeniu szkód w gospodarstwie rolnym w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, rolnik powinien poinformować pisemnie o wystąpieniu szkód urząd gminy, właściwy ze względu na położenie swoich gruntów.

ZNALEZIONO PSA

ZNALEZIONO PSA Czwartek, 21 czerwca 2018 W okolicy osiedla Chochołówka znaleziono psa. Charakterystyka psa: płeć – samiec, wielkość – mały, umaszczenie – czarne podpalane. Jeśli ktoś poszukuje tego psa, zna właściciela lub zechciałby się nim zaopiekować proszony jest o kontakt pod numer telefonu: (18) 33 47 426 lub 506 496 175.

KOMUNIKAT MINISTERSTWA CYFRYZACJI

KOMUNIKAT MINISTERSTWA CYFRYZACJI Wtorek, 19 czerwca 2018 Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online! Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut.

MAŁOPOLSKI TELE-ANIOŁ

MAŁOPOLSKI TELE-ANIOŁ Wtorek, 19 czerwca 2018 Projekt Małopolski Tele-Anioł jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku.

PROJEKT „TU JEST MOJE MIEJSCE” – ZAPROSZENIE

PROJEKT „TU JEST MOJE MIEJSCE” – ZAPROSZENIE Piątek, 8 czerwca 2018 W okresie od 1 czerwca do 30 listopada 2018 roku Limanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku realizuje projekt pt. „Tu jest moje miejsce” przy wsparciu finansowym Powiatu Limanowskiego. Oferta skierowana jest do osób 50+ zamieszkujących Powiat Limanowski. Celem projektu jest stworzenie seniorom możliwości poznania historii, kultury i tradycji naszego regionu.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „BO JAK NIE MY, TO KTO"

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „BO JAK NIE MY, TO KTO Piątek, 8 czerwca 2018 Limanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku serdecznie zaprasza Seniorów z Powiatu Limanowskiego do udziału w projekcie pt. „Bo jak nie my, to kto”, który realizowany jest w okresie od 9 kwietnia do 30 listopada br. Zadanie wspierane jest finansowo przez Województwo Małopolskie.

INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH Środa, 25 kwietnia 2018 Zagospodarowanie placu na cele rekreacyjno-turystyczne w miejscowości Słopnice - Granice.

OD LIPCA RUSZA NABÓR NA STYPENDIA POMOSTOWE

OD LIPCA RUSZA NABÓR NA STYPENDIA POMOSTOWE Czwartek, 19 kwietnia 2018 To już XVII edycja Programu Stypendiów Pomostowych dla studentów I roku. Zdolni i ambitni maturzyści, pochodzący z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy w roku akademickim 2018/2019 rozpoczną studia dzienne na I roku, mogą uzyskać stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie. Będą one wypłacane przez 10 miesięcy. Program jest realizowany przy udziale Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

WIOSENNY PRZEGLĄD KONI

WIOSENNY PRZEGLĄD KONI Piątek, 16 marca 2018 Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie uprzejmie zawiadamia o organizacji wiosennych przeglądów koni.

BADANIA ANKIETOWE - INFORMACJA URZĘDU STATYSTYCZNEGO W KRAKOWIE

BADANIA ANKIETOWE - INFORMACJA URZĘDU STATYSTYCZNEGO W KRAKOWIE Wtorek, 6 marca 2018 Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie informuje, że w 2018 roku będą prowadzone na terenie województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. W związku z tym, zwraca się do mieszkańców Gminy Słopnice z prośbą o wsparcie statystyki publicznej i przychylność dla realizacji badań.

NABÓR KANDYDATÓW NA URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH

NABÓR KANDYDATÓW NA URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH Piątek, 23 lutego 2018 Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu podaje do wiadomości zasady dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz informację o liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu.

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW Czwartek, 22 lutego 2018 W 2018 roku uległy zmianie podstawowe zasady dotyczące sposobu składania wniosku o dopłaty bezpośrednie. Możliwość złożenia Oświadczenia potwierdzającego brak zmian w roku 2018 w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017 oraz obowiązek złożenia wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

WYBORCO! SPRAWDŹ, CZY JESTEŚ W REJESTRZE WYBORCÓW!

WYBORCO! SPRAWDŹ, CZY JESTEŚ W REJESTRZE WYBORCÓW! Wtorek, 16 stycznia 2018 Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!

ROZKŁAD GODZIN ORAZ HARMONOGRAM PRACY W PORZE NOCNEJ I W DNI ŚWIĄTECZNE APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH NA TERENIE POWIATU LIMANOWSKIEGO W 2018 ROKU.

ROZKŁAD GODZIN ORAZ HARMONOGRAM PRACY W PORZE NOCNEJ I W DNI ŚWIĄTECZNE APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH NA TERENIE POWIATU LIMANOWSKIEGO W 2018 ROKU. Piątek, 12 stycznia 2018 Uchwała Nr XXIV/245/17 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej i w dni świąteczne aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Limanowskiego w roku 2018,

INFORMACJA W SPRAWIE KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W OBSZARZE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I WYCHOWAWCZYCH

INFORMACJA W SPRAWIE KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W OBSZARZE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I WYCHOWAWCZYCH Środa, 3 stycznia 2018 Z dniem 1 stycznia 2018 r. Wojewoda Małopolski przejmuje zadanie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych, dotychczas realizowane przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Zadania te dotyczą sytuacji, gdy jedno z rodziców przebywa w kraju Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie oraz Szwajcarii. Wówczas należy ustalić, który kraj jest właściwy do wypłaty świadczeń.