OBWIESZCZENIE REGIONALNERGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

OBWIESZCZENIE REGIONALNERGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA Czwartek, 22 marca 2018 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie informuje, że zarządzenie z dnia 9 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru natura 2000 Łososina PLH120087 zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 2018

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 2018 Czwartek, 22 marca 2018 „Zdrowie dla wszystkich” to hasło, które przyświeca obchodom Światowego Dnia Zdrowia w 2018 roku. Sentencja ta jest wizją, która towarzyszy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) już od ponad 70 lat. Przekonanie, że wszyscy luzie powinni mieć możliwość osiągnięcia możliwie najwyższego poziomu zdrowia powoduje, że tegoroczne święto mocno koncentruje się na temacie Powszechnej Opieki Zdrowotnej.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRODUCENTÓW SUROWCA TYTONIOWEGO

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRODUCENTÓW SUROWCA TYTONIOWEGO Czwartek, 22 marca 2018 W dniu 15 grudnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. 2017 poz. 2216), na mocy której Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) zobowiązany jest do monitorowania oraz nadzorowania krajowej uprawy tytoniu oraz produkcji i obrotu surowcem tytoniowym.

WIOSENNY PRZEGLĄD KONI

WIOSENNY PRZEGLĄD KONI Piątek, 16 marca 2018 Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie uprzejmie zawiadamia o organizacji wiosennych przeglądów koni.

POMOC W ZAKRESIE WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW OBSZAROWYCH

POMOC W ZAKRESIE WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW OBSZAROWYCH Piątek, 16 marca 2018 Informacja Małopolskiej Izby Rolniczej na temat miejsc wypełniania wniosków obszarowych przez pracowników Izby. Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu wypełniania wniosku.

OGŁOSZENIE KONKURSU NA DYREKTORA SZKOŁY

OGŁOSZENIE KONKURSU NA DYREKTORA SZKOŁY Poniedziałek, 12 marca 2018 Wójt Gminy Słopnice ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słopnicach, stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Słopnicach oraz stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 W Słopnicach. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Słopnice, 34-615 Słopnice 911 do 26 marca 2018 r do godz. 15.30. W przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data doręczenia przesyłki do sekretariatu Urzędu Gminy w Słopnicach.

BADANIA ANKIETOWE - INFORMACJA URZĘDU STATYSTYCZNEGO W KRAKOWIE

BADANIA ANKIETOWE - INFORMACJA URZĘDU STATYSTYCZNEGO W KRAKOWIE Wtorek, 6 marca 2018 Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie informuje, że w 2018 roku będą prowadzone na terenie województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. W związku z tym, zwraca się do mieszkańców Gminy Słopnice z prośbą o wsparcie statystyki publicznej i przychylność dla realizacji badań.

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW Środa, 28 lutego 2018 Rolniku! hodowco trzody chlewnej zgodnie z §1a rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń ( Dz. U. z 2018r. poz. 360 ) wprowadzono poza obszarem ochronnym, objętym ograniczeniami oraz obszarem zagrożenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nakaz:

NABÓR KANDYDATÓW NA URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH

NABÓR KANDYDATÓW NA URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH Piątek, 23 lutego 2018 Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu podaje do wiadomości zasady dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz informację o liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu.

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW Czwartek, 22 lutego 2018 W 2018 roku uległy zmianie podstawowe zasady dotyczące sposobu składania wniosku o dopłaty bezpośrednie. Możliwość złożenia Oświadczenia potwierdzającego brak zmian w roku 2018 w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017 oraz obowiązek złożenia wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

WIRTUALNY SZLAK MARYJNY

WIRTUALNY SZLAK MARYJNY Poniedziałek, 12 lutego 2018 Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie oddaje do dyspozycji internautów wirtualny szlak pielgrzymkowy do wiodących po polskich i słowackich obiektach sakralnych - miejscach kultu Maryjnego. Aplikacja dostępna jest pod adresem www.szlak.maryjny.pl. Zachęcamy do o

NOWE DOPOSAŻENIE DLA OSP SŁOPNICE DOLNE I GÓRNE

NOWE DOPOSAŻENIE DLA OSP SŁOPNICE DOLNE I GÓRNE Poniedziałek, 5 lutego 2018 Ochotnicza Straż Pożarna w Słopnicach Dolnych i Ochotnicza Straż Pożarna w Słopnicach Górnych zostały doposażone w nowe zestawy ratownictwa medycznego PSP R1 i defibrylatory AED.

WYBORCO! SPRAWDŹ, CZY JESTEŚ W REJESTRZE WYBORCÓW!

WYBORCO! SPRAWDŹ, CZY JESTEŚ W REJESTRZE WYBORCÓW! Wtorek, 16 stycznia 2018 Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!

ROZKŁAD GODZIN ORAZ HARMONOGRAM PRACY W PORZE NOCNEJ I W DNI ŚWIĄTECZNE APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH NA TERENIE POWIATU LIMANOWSKIEGO W 2018 ROKU.

ROZKŁAD GODZIN ORAZ HARMONOGRAM PRACY W PORZE NOCNEJ I W DNI ŚWIĄTECZNE APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH NA TERENIE POWIATU LIMANOWSKIEGO W 2018 ROKU. Piątek, 12 stycznia 2018 Uchwała Nr XXIV/245/17 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej i w dni świąteczne aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Limanowskiego w roku 2018,

INFORMACJA W SPRAWIE KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W OBSZARZE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I WYCHOWAWCZYCH

INFORMACJA W SPRAWIE KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W OBSZARZE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I WYCHOWAWCZYCH Środa, 3 stycznia 2018 Z dniem 1 stycznia 2018 r. Wojewoda Małopolski przejmuje zadanie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych, dotychczas realizowane przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Zadania te dotyczą sytuacji, gdy jedno z rodziców przebywa w kraju Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie oraz Szwajcarii. Wówczas należy ustalić, który kraj jest właściwy do wypłaty świadczeń.

INFORMACJA – DOFINANSOWANIE ZABIEGÓW WETERYNARYJNYCH

INFORMACJA – DOFINANSOWANIE ZABIEGÓW WETERYNARYJNYCH Środa, 3 stycznia 2018 W ramach Programu zapobiegania bezdomności zwierząt Gmina Słopnice dofinansowuje zabiegi weterynaryjne polegające na sterylizacji samic lub kastracji samców psów i kotów.

ANKIETA SKIEROWANA DO MIESZKAŃCÓW W RAMACH EWALUACJI LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU

ANKIETA SKIEROWANA DO MIESZKAŃCÓW W RAMACH EWALUACJI LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU Poniedziałek, 4 grudnia 2017 Lokalna Grupa Działania  "Przyjazna Ziemia Limanowska" zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety, która jest przeprowadzana w celu dostosowania Lokalnej Strategii Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu. Treść ankiety  do pobrania - TUTAJ  

POSZUKIWANY WŁAŚCICIEL LUB OPIEKUN PSA

POSZUKIWANY WŁAŚCICIEL LUB OPIEKUN PSA Piątek, 10 listopada 2017 W osiedlu Na Chodnik (za osiedlem Plebańskie) znaleziono psa. Charakterystyka psa; pies średniej wielkości, płeć – samica, wiek - młody, rasa/umaszczenie – podobne do owczarka niemieckiego. Jeśli ktoś poszukuje tego psa, zna jego właściciela lub zechciałby się nim zaopiekować prosimy o kontakt - tel. 18 3347 426 lub 506 496 175.

INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH Poniedziałek, 6 listopada 2017 Przebudowa drogi gminnej Folwark Górny w Słopnicach była możliwa dzięki środkom unijnym.

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA Piątek, 6 października 2017 Zasady korzystania z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej - czyli świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy. Informacje NFZ