PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE Środa, 5 września 2018 Informuję się, że we wrześniu ruszy Rządowy Program „Czyste Powietrze” który umożliwi otrzymanie dotacji do wymiany źródeł ciepła starej generacji opalanych paliwem stałym na proekologiczne kotły oraz prace termo modernizacyjne w wysokości do 90% kosztów kwalifikowanych. Poniżej zamieszczamy  dostępne obecnie informację  o programie w formie prezentacji.

ZAJEĆIA SPORTOWE KLUBU SPORTOWEGO KS SOKÓŁ W RAMACH MINISTERIALNEGO PROGRAMU „KLUB”

ZAJEĆIA SPORTOWE  KLUBU SPORTOWEGO KS SOKÓŁ  W RAMACH MINISTERIALNEGO  PROGRAMU „KLUB” Środa, 7 listopada 2018 Klub Sportowy Sokół Słopnice w okresie od 1 lipca do 31 październik 2018 r. realizował w ramach ministerialnego Programu „KLUB” zajęcia sportowe z zakresu piłki nożnej.

CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA!

CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA! Środa, 31 października 2018 Kampania „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla. Kampania jest realizowana od października 2018 r. do marca 2019 r.

PROJEKT „KIERUNEK KARIERA” – DORADZTWO ZAWODOWE I SZKOLENIA DLA OSÓB PRACUJĄCYCH!

PROJEKT „KIERUNEK KARIERA” – DORADZTWO ZAWODOWE I SZKOLENIA DLA OSÓB PRACUJĄCYCH! Czwartek, 27 września 2018 Chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe umiejętności? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie propozycję. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera”. Dzięki niemu uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 87% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny.

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH Środa, 26 września 2018 Plan polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019

OCHRONNE SZCZEPIENIE LISÓW

OCHRONNE SZCZEPIENIE LISÓW Środa, 31 października 2018 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Limanowej informuje, że w dniach od 09 do 19 listopada 2018 r. na terenie całego powiatu limanowskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA - CO TRZEBA WIEDZIEĆ

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA - CO TRZEBA WIEDZIEĆ Poniedziałek, 13 sierpnia 2018 Uchwała Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji , w których następuje spalanie paliw (Dz. U. z 2017r. poz. 787)obowiązuje od 1 lipca 2017 roku

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SŁOPNICE

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SŁOPNICE Poniedziałek, 2 lipca 2018 Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.

ZNALEZIONO PSA

ZNALEZIONO PSA Czwartek, 21 czerwca 2018 W okolicy osiedla Chochołówka znaleziono psa. Charakterystyka psa: płeć – samiec, wielkość – mały, umaszczenie – czarne podpalane. Jeśli ktoś poszukuje tego psa, zna właściciela lub zechciałby się nim zaopiekować proszony jest o kontakt pod numer telefonu: (18) 33 47 426 lub 506 496 175.

KOMUNIKAT MINISTERSTWA CYFRYZACJI

KOMUNIKAT MINISTERSTWA CYFRYZACJI Wtorek, 19 czerwca 2018 Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online! Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut.

MAŁOPOLSKI TELE-ANIOŁ

MAŁOPOLSKI TELE-ANIOŁ Wtorek, 19 czerwca 2018 Projekt Małopolski Tele-Anioł jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku.

INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH Środa, 25 kwietnia 2018 Zagospodarowanie placu na cele rekreacyjno-turystyczne w miejscowości Słopnice - Granice.

WIOSENNY PRZEGLĄD KONI

WIOSENNY PRZEGLĄD KONI Piątek, 16 marca 2018 Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie uprzejmie zawiadamia o organizacji wiosennych przeglądów koni.

BADANIA ANKIETOWE - INFORMACJA URZĘDU STATYSTYCZNEGO W KRAKOWIE

BADANIA ANKIETOWE - INFORMACJA URZĘDU STATYSTYCZNEGO W KRAKOWIE Wtorek, 6 marca 2018 Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie informuje, że w 2018 roku będą prowadzone na terenie województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. W związku z tym, zwraca się do mieszkańców Gminy Słopnice z prośbą o wsparcie statystyki publicznej i przychylność dla realizacji badań.

NABÓR KANDYDATÓW NA URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH

NABÓR KANDYDATÓW NA URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH Piątek, 23 lutego 2018 Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu podaje do wiadomości zasady dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz informację o liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu.

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW Czwartek, 22 lutego 2018 W 2018 roku uległy zmianie podstawowe zasady dotyczące sposobu składania wniosku o dopłaty bezpośrednie. Możliwość złożenia Oświadczenia potwierdzającego brak zmian w roku 2018 w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017 oraz obowiązek złożenia wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

WYBORCO! SPRAWDŹ, CZY JESTEŚ W REJESTRZE WYBORCÓW!

WYBORCO! SPRAWDŹ, CZY JESTEŚ W REJESTRZE WYBORCÓW! Wtorek, 16 stycznia 2018 Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!

ROZKŁAD GODZIN ORAZ HARMONOGRAM PRACY W PORZE NOCNEJ I W DNI ŚWIĄTECZNE APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH NA TERENIE POWIATU LIMANOWSKIEGO W 2018 ROKU.

ROZKŁAD GODZIN ORAZ HARMONOGRAM PRACY W PORZE NOCNEJ I W DNI ŚWIĄTECZNE APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH NA TERENIE POWIATU LIMANOWSKIEGO W 2018 ROKU. Piątek, 12 stycznia 2018 Uchwała Nr XXIV/245/17 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej i w dni świąteczne aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Limanowskiego w roku 2018,

INFORMACJA W SPRAWIE KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W OBSZARZE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I WYCHOWAWCZYCH

INFORMACJA W SPRAWIE KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W OBSZARZE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I WYCHOWAWCZYCH Środa, 3 stycznia 2018 Z dniem 1 stycznia 2018 r. Wojewoda Małopolski przejmuje zadanie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych, dotychczas realizowane przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Zadania te dotyczą sytuacji, gdy jedno z rodziców przebywa w kraju Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie oraz Szwajcarii. Wówczas należy ustalić, który kraj jest właściwy do wypłaty świadczeń.