SKORZYSTAJ Z DARMOWEJ POMOCY PRAWNEJ W 2019 ROKU

SKORZYSTAJ Z DARMOWEJ POMOCY PRAWNEJ W 2019 ROKU Środa, 20 marca 2019 W Powiecie Limanowskim, funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej -5 punktów, w których porad udzielają radcowie prawni (Limanowa, Kamienica, Laskowa, Jodłownik) oraz adwokaci (Mszana Dolna). Do każdego z nich może przyjść osoba uprawniona, niezależnie od miejsca zamieszkania. Punkty w Laskowej, Jodłowniku oraz Kamienicy prowadzi Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza.

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 28 LIPCA 2019 ROK

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 28 LIPCA 2019 ROK Czwartek, 25 kwietnia 2019 W bieżącym roku odbędą się wybory do Izb Rolniczych. Wszyscy rolnicy będą wybierali swoich przedstawicieli w gminach. Termin wyborów wyznaczono na dzień 28 lipca 2019 roku.

WYTYCZNE KOMISJI EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCE OGRANICZENIA RYZYKA MIKROBIOLOGICZNEGO W ODNIESIENIU DO ŚWIEŻYCH OWOCÓW I WARZYW!

WYTYCZNE KOMISJI EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCE OGRANICZENIA RYZYKA MIKROBIOLOGICZNEGO W ODNIESIENIU DO ŚWIEŻYCH OWOCÓW I WARZYW! Wtorek, 30 kwietnia 2019 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej przekazuje producentom produkcji pierwotnej Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące ograniczenia ryzyka mikrobiologicznego w odniesieniu do świeżych owoców i warzyw.

SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH W UPRAWACH I PŁODACH ROLNYCH - AKTUALNA PROCEDURA

SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH W UPRAWACH I PŁODACH ROLNYCH - AKTUALNA PROCEDURA Piątek, 17 maja 2019 Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie „Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany do wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny”.

ĆWICZENIA „RENEGADE/SAREX-19”

ĆWICZENIA „RENEGADE/SAREX-19” Wtorek, 21 maja 2019 Informuje się, że w dniach 28 – 30 maja 2019 roku Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych ma przeprowadzić ćwiczenie taktyczno-specjalne pk. „RENEGADE/SAREX-19” z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z powietrza oraz prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SŁOPNICE

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SŁOPNICE Poniedziałek, 3 czerwca 2019 Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słopnice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

APEL PREZESA KRUS O ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECIOM W CZASIE WAKACJI

APEL PREZESA KRUS O ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECIOM W CZASIE WAKACJI Wtorek, 25 czerwca 2019 Od wielu lat Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego propaguje zasady bezpiecznej pracy rolniczej oraz bezpiecznego przebywania w gospodarstwach rolnych nie tylko wśród rolników, lecz także wśród dzieci zamieszkujących na obszarach wiejskich.

UWAGA! ZAWYJĄ SYRENY ALARMOWE!

UWAGA! ZAWYJĄ SYRENY ALARMOWE! Piątek, 5 lipca 2019 Uprzejmie informujemy, że w dniu 11 lipca (czwartek) o godzinie 12:00 na terenie Gminy Słopnice zostaną uruchomione syreny alarmowe (sygnał ciągły trwający 3 minuty).

ANKIETA SKIEROWANA DO MIESZKAŃCÓW W RAMACH EWALUACJI LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU

ANKIETA SKIEROWANA DO MIESZKAŃCÓW W RAMACH EWALUACJI LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU Poniedziałek, 4 grudnia 2017 Lokalna Grupa Działania  "Przyjazna Ziemia Limanowska" zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety, która jest przeprowadzana w celu dostosowania Lokalnej Strategii Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu. Treść ankiety  do pobrania - TUTAJ  

INFORMACJA W SPRAWIE KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W OBSZARZE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I WYCHOWAWCZYCH

INFORMACJA W SPRAWIE KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W OBSZARZE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I WYCHOWAWCZYCH Środa, 3 stycznia 2018 Z dniem 1 stycznia 2018 r. Wojewoda Małopolski przejmuje zadanie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych, dotychczas realizowane przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Zadania te dotyczą sytuacji, gdy jedno z rodziców przebywa w kraju Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie oraz Szwajcarii. Wówczas należy ustalić, który kraj jest właściwy do wypłaty świadczeń.

WYBORCO! SPRAWDŹ, CZY JESTEŚ W REJESTRZE WYBORCÓW!

WYBORCO! SPRAWDŹ, CZY JESTEŚ W REJESTRZE WYBORCÓW! Wtorek, 16 stycznia 2018 Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!

NABÓR KANDYDATÓW NA URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH

NABÓR KANDYDATÓW NA URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH Piątek, 23 lutego 2018 Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu podaje do wiadomości zasady dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz informację o liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu.

BADANIA ANKIETOWE - INFORMACJA URZĘDU STATYSTYCZNEGO W KRAKOWIE

BADANIA ANKIETOWE - INFORMACJA URZĘDU STATYSTYCZNEGO W KRAKOWIE Wtorek, 6 marca 2018 Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie informuje, że w 2018 roku będą prowadzone na terenie województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. W związku z tym, zwraca się do mieszkańców Gminy Słopnice z prośbą o wsparcie statystyki publicznej i przychylność dla realizacji badań.

INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH Środa, 3 stycznia 2018 Zagospodarowanie placu na cele rekreacyjno-turystyczne w miejscowości Słopnice - Granice.

MAŁOPOLSKI TELE-ANIOŁ

MAŁOPOLSKI TELE-ANIOŁ Wtorek, 19 czerwca 2018 Projekt Małopolski Tele-Anioł jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku.

KOMUNIKAT MINISTERSTWA CYFRYZACJI

KOMUNIKAT MINISTERSTWA CYFRYZACJI Wtorek, 19 czerwca 2018 Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online! Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SŁOPNICE

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SŁOPNICE Poniedziałek, 2 lipca 2018 Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA - CO TRZEBA WIEDZIEĆ

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA - CO TRZEBA WIEDZIEĆ Poniedziałek, 13 sierpnia 2018 Uchwała Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji , w których następuje spalanie paliw (Dz. U. z 2017r. poz. 787)obowiązuje od 1 lipca 2017 roku

ZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW w KRAKOWIE

ZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW w KRAKOWIE Wtorek, 18 września 2018 Zadanie pn. "Wymiana nieekologicznych źródeł ciepła w indywidualnych budynkach mieszkalnych w Gminie Słopnice" zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.