PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE Środa, 5 września 2018 Informuję się, że we wrześniu ruszy Rządowy Program „Czyste Powietrze” który umożliwi otrzymanie dotacji do wymiany źródeł ciepła starej generacji opalanych paliwem stałym na proekologiczne kotły oraz prace termo modernizacyjne w wysokości do 90% kosztów kwalifikowanych. Poniżej zamieszczamy  dostępne obecnie informację  o programie w formie prezentacji.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SŁOPNICE

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SŁOPNICE Wtorek, 18 września 2018 Ogłoszenie Wójta Gminy Słopnice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice

PIERWSZE SZKOLENIE WOT W MAŁOPOLSCE ZAKOŃCZONE

PIERWSZE SZKOLENIE WOT W MAŁOPOLSCE ZAKOŃCZONE Poniedziałek, 10 września 2018 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej (11MBOT) zakończyła pierwsze szkolenie wyrównawcze żołnierzy OT w ramach Terytorialnej Służby Wojskowej. To nowatorski projekt WOT, nie stosowany dotychczas w innych rodzajach Sił Zbrojnych RP.

OCHRONNE SZCZEPIENIE LISÓW

OCHRONNE SZCZEPIENIE LISÓW Wtorek, 4 września 2018 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Limanowej informuje, że w dniach od 27 września do 06 października 2018 r. na terenie całego powiatu limanowskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

UBÓJ ZWIERZĄT NA UŻYTEK WŁASNY

UBÓJ ZWIERZĄT NA UŻYTEK WŁASNY Środa, 29 sierpnia 2018 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Limanowej informuje o wymogach weterynaryjnych, które muszą być spełnione przy ubojach zwierząt w gospodarstwach rolnym na użytek własny.

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA - CO TRZEBA WIEDZIEĆ

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA - CO TRZEBA WIEDZIEĆ Poniedziałek, 13 sierpnia 2018 Uchwała Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji , w których następuje spalanie paliw (Dz. U. z 2017r. poz. 787)obowiązuje od 1 lipca 2017 roku

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SŁOPNICE

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SŁOPNICE Poniedziałek, 2 lipca 2018 Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.

ZNALEZIONO PSA

ZNALEZIONO PSA Czwartek, 21 czerwca 2018 W okolicy osiedla Chochołówka znaleziono psa. Charakterystyka psa: płeć – samiec, wielkość – mały, umaszczenie – czarne podpalane. Jeśli ktoś poszukuje tego psa, zna właściciela lub zechciałby się nim zaopiekować proszony jest o kontakt pod numer telefonu: (18) 33 47 426 lub 506 496 175.

KOMUNIKAT MINISTERSTWA CYFRYZACJI

KOMUNIKAT MINISTERSTWA CYFRYZACJI Wtorek, 19 czerwca 2018 Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online! Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut.

MAŁOPOLSKI TELE-ANIOŁ

MAŁOPOLSKI TELE-ANIOŁ Wtorek, 19 czerwca 2018 Projekt Małopolski Tele-Anioł jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku.

PROJEKT „TU JEST MOJE MIEJSCE” – ZAPROSZENIE

PROJEKT „TU JEST MOJE MIEJSCE” – ZAPROSZENIE Piątek, 8 czerwca 2018 W okresie od 1 czerwca do 30 listopada 2018 roku Limanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku realizuje projekt pt. „Tu jest moje miejsce” przy wsparciu finansowym Powiatu Limanowskiego. Oferta skierowana jest do osób 50+ zamieszkujących Powiat Limanowski. Celem projektu jest stworzenie seniorom możliwości poznania historii, kultury i tradycji naszego regionu.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „BO JAK NIE MY, TO KTO"

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „BO JAK NIE MY, TO KTO Piątek, 8 czerwca 2018 Limanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku serdecznie zaprasza Seniorów z Powiatu Limanowskiego do udziału w projekcie pt. „Bo jak nie my, to kto”, który realizowany jest w okresie od 9 kwietnia do 30 listopada br. Zadanie wspierane jest finansowo przez Województwo Małopolskie.

INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH Środa, 25 kwietnia 2018 Zagospodarowanie placu na cele rekreacyjno-turystyczne w miejscowości Słopnice - Granice.

WIOSENNY PRZEGLĄD KONI

WIOSENNY PRZEGLĄD KONI Piątek, 16 marca 2018 Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie uprzejmie zawiadamia o organizacji wiosennych przeglądów koni.

BADANIA ANKIETOWE - INFORMACJA URZĘDU STATYSTYCZNEGO W KRAKOWIE

BADANIA ANKIETOWE - INFORMACJA URZĘDU STATYSTYCZNEGO W KRAKOWIE Wtorek, 6 marca 2018 Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie informuje, że w 2018 roku będą prowadzone na terenie województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. W związku z tym, zwraca się do mieszkańców Gminy Słopnice z prośbą o wsparcie statystyki publicznej i przychylność dla realizacji badań.

NABÓR KANDYDATÓW NA URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH

NABÓR KANDYDATÓW NA URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH Piątek, 23 lutego 2018 Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu podaje do wiadomości zasady dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz informację o liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu.

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW Czwartek, 22 lutego 2018 W 2018 roku uległy zmianie podstawowe zasady dotyczące sposobu składania wniosku o dopłaty bezpośrednie. Możliwość złożenia Oświadczenia potwierdzającego brak zmian w roku 2018 w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017 oraz obowiązek złożenia wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

WYBORCO! SPRAWDŹ, CZY JESTEŚ W REJESTRZE WYBORCÓW!

WYBORCO! SPRAWDŹ, CZY JESTEŚ W REJESTRZE WYBORCÓW! Wtorek, 16 stycznia 2018 Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!

ROZKŁAD GODZIN ORAZ HARMONOGRAM PRACY W PORZE NOCNEJ I W DNI ŚWIĄTECZNE APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH NA TERENIE POWIATU LIMANOWSKIEGO W 2018 ROKU.

ROZKŁAD GODZIN ORAZ HARMONOGRAM PRACY W PORZE NOCNEJ I W DNI ŚWIĄTECZNE APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH NA TERENIE POWIATU LIMANOWSKIEGO W 2018 ROKU. Piątek, 12 stycznia 2018 Uchwała Nr XXIV/245/17 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej i w dni świąteczne aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Limanowskiego w roku 2018,