REMONT DROGI GMINNEJ SŁOPNICE - PRZYLASKI

REMONT DROGI GMINNEJ SŁOPNICE - PRZYLASKI Środa, 7 sierpnia 2019 Zadanie pn. "Remont drogi gminnej nr 340654 K Słopnice – Przylaski w km 0+000 – 1+280 w Słopnicach" zostało dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019 - 2028.

UWAGA! WAŻNY KOMINUKAT!

UWAGA! WAŻNY KOMINUKAT! Wtorek, 3 września 2019 Komunikat Państwowej Straży Rybackiej.

UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII!

UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII! Czwartek, 5 września 2019 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Limanowej przypomina o obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie.

INFORMACJA O OBOWIĄZKACH SPRZEDAWCÓW W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI!

INFORMACJA O OBOWIĄZKACH SPRZEDAWCÓW W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI! Czwartek, 12 września 2019 Informacja o zmianie przepisów w zakresie pobierania opłaty recyklingowej za torby na zakupy z tworzyw sztucznych oraz nowych obowiązkach prowadzących jednostki handlowe w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

KULTURA AKCJA SZCZEPIENIA LISÓW NA TERENIE POWIATU LIMANOWSKIEGO!

Czwartek, 12 września 2019 W dniach od 28 września do 5 października br. na terenie całego powiatu limanowskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

WYNIK KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU "PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SŁOPNICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁANOŚC POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2020"

WYNIK KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU Poniedziałek, 16 września 2019 Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu „Programu współpracy Gminy Słopnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” z dnia 16 września 2019 roku

INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH Środa, 3 stycznia 2018 Zagospodarowanie placu na cele rekreacyjno-turystyczne w miejscowości Słopnice - Granice.

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA - CO TRZEBA WIEDZIEĆ

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA - CO TRZEBA WIEDZIEĆ Poniedziałek, 13 sierpnia 2018 Uchwała Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji , w których następuje spalanie paliw (Dz. U. z 2017r. poz. 787)obowiązuje od 1 lipca 2017 roku

ZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW w KRAKOWIE

ZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW w KRAKOWIE Wtorek, 18 września 2018 Zadanie pn. "Wymiana nieekologicznych źródeł ciepła w indywidualnych budynkach mieszkalnych w Gminie Słopnice" zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODÓW UNII EUROPEJSKIEJ

INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODÓW UNII EUROPEJSKIEJ Czwartek, 18 października 2018 Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

SKORZYSTAJ Z DARMOWEJ POMOCY PRAWNEJ W 2019 ROKU

SKORZYSTAJ Z DARMOWEJ POMOCY PRAWNEJ W 2019 ROKU Środa, 20 marca 2019 W Powiecie Limanowskim, funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej -5 punktów, w których porad udzielają radcowie prawni (Limanowa, Kamienica, Laskowa, Jodłownik) oraz adwokaci (Mszana Dolna). Do każdego z nich może przyjść osoba uprawniona, niezależnie od miejsca zamieszkania. Punkty w Laskowej, Jodłowniku oraz Kamienicy prowadzi Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza.

WYTYCZNE KOMISJI EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCE OGRANICZENIA RYZYKA MIKROBIOLOGICZNEGO W ODNIESIENIU DO ŚWIEŻYCH OWOCÓW I WARZYW!

WYTYCZNE KOMISJI EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCE OGRANICZENIA RYZYKA MIKROBIOLOGICZNEGO W ODNIESIENIU DO ŚWIEŻYCH OWOCÓW I WARZYW! Wtorek, 30 kwietnia 2019 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej przekazuje producentom produkcji pierwotnej Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące ograniczenia ryzyka mikrobiologicznego w odniesieniu do świeżych owoców i warzyw.

SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH W UPRAWACH I PŁODACH ROLNYCH - AKTUALNA PROCEDURA

SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH W UPRAWACH I PŁODACH ROLNYCH - AKTUALNA PROCEDURA Piątek, 17 maja 2019 Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie „Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany do wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny”.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SŁOPNICE

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SŁOPNICE Poniedziałek, 3 czerwca 2019 Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słopnice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „SIŁA KOMPETENCJI”

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „SIŁA KOMPETENCJI” Czwartek, 29 sierpnia 2019 Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie Siła kompetencji realizowanego w ramach Podziałania 8.4.2 Adaptacja do zmian, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

ZAWIADOMIENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW UPROSZCZONEGO PLANU URZĄDZENIA LASU

ZAWIADOMIENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW UPROSZCZONEGO PLANU URZĄDZENIA LASU Środa, 24 lipca 2019 Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy SŁOPNICE

PLANY POLOWAŃ ZBIOROWYCH

PLANY POLOWAŃ ZBIOROWYCH Wtorek, 13 sierpnia 2019 W załączeniu plan polowań zbiorowych obwodu 201 w sezonie 2019/2020.

MASZ GŁOS W SWOIM REGIONIE

MASZ GŁOS W SWOIM REGIONIE Wtorek, 10 września 2019 W całym kraju rusza kolejna edycja akcji Masz Głos, która zmienia Polskę lokalnie i buduje dialog pomiędzy społecznością lokalną a władzami samorządowymi. Jeśli chcesz ścieżki rowerowej, lepiej oświetlonej drogi albo marzysz o warsztatach dla rodzin, akcja Masz Głos jest dla Ciebie. Organizatorzy – Fundacja Batorego i partnerzy – już od września zapraszają do rejestracji na stronie www.maszglos.pl. Udział jest bezpłatny, a może wiele zmienić w Twojej miejscowości.