OGŁOSZENIE!

OGŁOSZENIE! Wtorek, 12 listopada 2019 Ogłoszenie Wójta Gminy Słopnice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.

JAK NAJLEPIEJ UCZCIĆ ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOSCI? ROZPOCZYNAJĄC SŁUZBĘ W OBRONIE TERYTORIALNEJ!

JAK NAJLEPIEJ UCZCIĆ ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOSCI?  ROZPOCZYNAJĄC SŁUZBĘ W OBRONIE TERYTORIALNEJ! Czwartek, 14 listopada 2019 W dniu 16 listopada około 100 ochotników wstąpi w szeregi małopolskich Terytorialsów. Szesnaście dni później złożą uroczystą przysięgę wojskową w podkrakowskiej Rząsce. To już siódme szkolenie podstawowe w 11 Małopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Do końca roku Brygada będzie miała około 850 przeszkolonych żołnierzy Obrony Terytorialnej.

LIDER HR – ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM WIELOPOKOLENIOWYM

LIDER HR – ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM WIELOPOKOLENIOWYM Czwartek, 7 listopada 2019 Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie pn. „Lider HR – zarządzanie zespołem wielopokoleniowym” finansowanym ze środków EFS w ramach pomocy de minimis.

DOBRY CZAS NA ADAPTACJĘ DO ZMIAN

DOBRY CZAS NA ADAPTACJĘ DO ZMIAN Wtorek, 29 października 2019 W związku z pojawiającą się coraz większą grupą osób zagrożonych utratą pracy, bądź już zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika, a także odchodzących z rolnictwa Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (MARR S.A.) przygotowała specjalny projekt dedykowany dla tej grupy ludności. Jest to projekt DCAZ czyli Dobry Czas na Adaptację do Zmian finansowany ze środków Unii Europejskiej , który daje możliwość aktywizacji zawodowej zwalnianych pracowników obejmujący swoim zasięgiem całe województwo małopolskie.

KONKURS NA HASŁO STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA „MAŁOPOLSKA 2030”

KONKURS NA HASŁO STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA „MAŁOPOLSKA 2030” Wtorek, 22 października 2019 Uprzejmie informujemy, że Uchwałą nr 1897/19 z dnia 17 października br. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs na hasło Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców regionu.

KALENDARZ POLOWAŃ KÓŁ ŁOWIECKICH

KALENDARZ POLOWAŃ KÓŁ ŁOWIECKICH Czwartek, 10 października 2019 Kalendarz polowań kół łowieckich na sezon łowiecki 2019/20.

KOMUNIKAT PREZESA IZBY KOMINIARZY!

KOMUNIKAT PREZESA IZBY KOMINIARZY! Wtorek, 8 października 2019 Komunikat Prezesa Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2019/2020.

KULTURA AKCJA SZCZEPIENIA LISÓW NA TERENIE POWIATU LIMANOWSKIEGO!

Czwartek, 12 września 2019 W dniach od 28 września do 5 października br. na terenie całego powiatu limanowskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

INFORMACJA O OBOWIĄZKACH SPRZEDAWCÓW W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI!

INFORMACJA O OBOWIĄZKACH SPRZEDAWCÓW W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI! Czwartek, 12 września 2019 Informacja o zmianie przepisów w zakresie pobierania opłaty recyklingowej za torby na zakupy z tworzyw sztucznych oraz nowych obowiązkach prowadzących jednostki handlowe w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

MASZ GŁOS W SWOIM REGIONIE

MASZ GŁOS W SWOIM REGIONIE Wtorek, 10 września 2019 W całym kraju rusza kolejna edycja akcji Masz Głos, która zmienia Polskę lokalnie i buduje dialog pomiędzy społecznością lokalną a władzami samorządowymi. Jeśli chcesz ścieżki rowerowej, lepiej oświetlonej drogi albo marzysz o warsztatach dla rodzin, akcja Masz Głos jest dla Ciebie. Organizatorzy – Fundacja Batorego i partnerzy – już od września zapraszają do rejestracji na stronie www.maszglos.pl. Udział jest bezpłatny, a może wiele zmienić w Twojej miejscowości.

UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII!

UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII! Czwartek, 5 września 2019 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Limanowej przypomina o obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie.

UWAGA! WAŻNY KOMINUKAT!

UWAGA! WAŻNY KOMINUKAT! Wtorek, 3 września 2019 Komunikat Państwowej Straży Rybackiej.

REMONT DROGI GMINNEJ SŁOPNICE - PRZYLASKI

REMONT DROGI GMINNEJ SŁOPNICE - PRZYLASKI Środa, 7 sierpnia 2019 Zadanie pn. "Remont drogi gminnej nr 340654 K Słopnice – Przylaski w km 0+000 – 1+280 w Słopnicach" zostało dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019 - 2028.

PLANY POLOWAŃ ZBIOROWYCH

PLANY POLOWAŃ ZBIOROWYCH Wtorek, 13 sierpnia 2019 W załączeniu plan polowań zbiorowych obwodu 201 w sezonie 2019/2020.

ZAWIADOMIENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW UPROSZCZONEGO PLANU URZĄDZENIA LASU

ZAWIADOMIENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW UPROSZCZONEGO PLANU URZĄDZENIA LASU Środa, 24 lipca 2019 Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy SŁOPNICE

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SŁOPNICE

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SŁOPNICE Poniedziałek, 3 czerwca 2019 Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słopnice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH W UPRAWACH I PŁODACH ROLNYCH - AKTUALNA PROCEDURA

SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH W UPRAWACH I PŁODACH ROLNYCH - AKTUALNA PROCEDURA Piątek, 17 maja 2019 Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie „Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany do wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny”.

WYTYCZNE KOMISJI EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCE OGRANICZENIA RYZYKA MIKROBIOLOGICZNEGO W ODNIESIENIU DO ŚWIEŻYCH OWOCÓW I WARZYW!

WYTYCZNE KOMISJI EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCE OGRANICZENIA RYZYKA MIKROBIOLOGICZNEGO W ODNIESIENIU DO ŚWIEŻYCH OWOCÓW I WARZYW! Wtorek, 30 kwietnia 2019 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej przekazuje producentom produkcji pierwotnej Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące ograniczenia ryzyka mikrobiologicznego w odniesieniu do świeżych owoców i warzyw.

SKORZYSTAJ Z DARMOWEJ POMOCY PRAWNEJ W 2019 ROKU

SKORZYSTAJ Z DARMOWEJ POMOCY PRAWNEJ W 2019 ROKU Środa, 20 marca 2019 W Powiecie Limanowskim, funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej -5 punktów, w których porad udzielają radcowie prawni (Limanowa, Kamienica, Laskowa, Jodłownik) oraz adwokaci (Mszana Dolna). Do każdego z nich może przyjść osoba uprawniona, niezależnie od miejsca zamieszkania. Punkty w Laskowej, Jodłowniku oraz Kamienicy prowadzi Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza.

INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODÓW UNII EUROPEJSKIEJ

INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODÓW UNII EUROPEJSKIEJ Czwartek, 18 października 2018 Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.