PROJEKT "PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIU BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY SŁOPNICE"

PROJEKT Wtorek, 21 stycznia 2020 W związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słopnice" - Wójt Gminy Słopnice - zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 122 z późn. zm.) do wzięcia udziału w konsultacjach w zakresie projektu „Programu opieki nad zwierzętami …..”.

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W LIMANOWEJ!

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W LIMANOWEJ! Wtorek, 14 stycznia 2020 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Limanowej informuje o wystąpieniu w dniu 31 grudnia 2019 roku 3 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtyp H5N8 w gospodarstwach na terenie województwa lubelskiego oraz przekazuje informację dla hodowców drobiu dotyczącą stosowania środków bioasekuracji minimalizujacych ryzyko przeniesienia wysoce zjadliwej prypy ptaków do gospodarstwa.

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO SŁUŻĄCEGO SPRZYJANIU ROZWOJOWI SPORTU NA TERENIE GMINY SŁOPNICE W 2020 ROKU.

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO SŁUŻĄCEGO SPRZYJANIU ROZWOJOWI SPORTU NA TERENIE GMINY SŁOPNICE W 2020 ROKU. Poniedziałek, 13 stycznia 2020 Wójt Gminy Słopnice zaprasza kluby sportowe mające siedzibę i prowadzące działalność sportową na terenie gminy Słopnice do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego służącego sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Słopnice w 2020 roku. Wnioski należy składać do 30 stycznia br. do godz. 15.30. Dalsze szczegóły w treści zarządzenia.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SŁOPNICE!

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SŁOPNICE! Poniedziałek, 9 grudnia 2019 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

OGŁOSZENIE!

OGŁOSZENIE! Wtorek, 12 listopada 2019 Ogłoszenie Wójta Gminy Słopnice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.

SYSTEM OBSŁUGI WSPARCIA FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PFRON W CAŁEJ MAŁOPOLSCE!

SYSTEM OBSŁUGI WSPARCIA FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PFRON  W CAŁEJ MAŁOPOLSCE! Środa, 22 stycznia 2020 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, chcąc zwiększyć dostępność wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnościami, uruchomił SOW - System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.

REMONT DROGI GMINNEJ SŁOPNICE - WIĘCKI - SASY

REMONT DROGI GMINNEJ SŁOPNICE - WIĘCKI - SASY Poniedziałek, 14 października 2019 Zadanie pn. "Remont drogi gminnej nr 340655 K Słopnice – Więcki - Sasy w km 0+000 – 0+714 w miejscowości Słopnice" został dofinansowany z Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019 - 2028.

BADANIA STATYSTYCZNE 2020 ROK

BADANIA STATYSTYCZNE 2020 ROK Piątek, 10 stycznia 2020 Uprzejmie informuję, że w 2020 r. Urząd Statystyczny w Krakowie będzie prowadził na terenie całego województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, z późn. zm.) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok.

KULTURA OGŁOSZENIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LIMANOWEJ!

Piątek, 13 grudnia 2019 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej poleca materiały informacyjne na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

UWAGA! ZNALEZIONO PSA

UWAGA! ZNALEZIONO PSA Środa, 27 listopada 2019 W osiedlu Dzioł nad Miłkowskim znaleziono psa.

KALENDARZ POLOWAŃ KÓŁ ŁOWIECKICH

KALENDARZ POLOWAŃ KÓŁ ŁOWIECKICH Czwartek, 10 października 2019 Kalendarz polowań kół łowieckich na sezon łowiecki 2019/20.

KOMUNIKAT PREZESA IZBY KOMINIARZY!

KOMUNIKAT PREZESA IZBY KOMINIARZY! Wtorek, 8 października 2019 Komunikat Prezesa Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2019/2020.

KULTURA AKCJA SZCZEPIENIA LISÓW NA TERENIE POWIATU LIMANOWSKIEGO!

Czwartek, 12 września 2019 W dniach od 28 września do 5 października br. na terenie całego powiatu limanowskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

INFORMACJA O OBOWIĄZKACH SPRZEDAWCÓW W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI!

INFORMACJA O OBOWIĄZKACH SPRZEDAWCÓW W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI! Czwartek, 12 września 2019 Informacja o zmianie przepisów w zakresie pobierania opłaty recyklingowej za torby na zakupy z tworzyw sztucznych oraz nowych obowiązkach prowadzących jednostki handlowe w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

MASZ GŁOS W SWOIM REGIONIE

MASZ GŁOS W SWOIM REGIONIE Wtorek, 10 września 2019 W całym kraju rusza kolejna edycja akcji Masz Głos, która zmienia Polskę lokalnie i buduje dialog pomiędzy społecznością lokalną a władzami samorządowymi. Jeśli chcesz ścieżki rowerowej, lepiej oświetlonej drogi albo marzysz o warsztatach dla rodzin, akcja Masz Głos jest dla Ciebie. Organizatorzy – Fundacja Batorego i partnerzy – już od września zapraszają do rejestracji na stronie www.maszglos.pl. Udział jest bezpłatny, a może wiele zmienić w Twojej miejscowości.

UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII!

UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII! Czwartek, 5 września 2019 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Limanowej przypomina o obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie.

UWAGA! WAŻNY KOMINUKAT!

UWAGA! WAŻNY KOMINUKAT! Wtorek, 3 września 2019 Komunikat Państwowej Straży Rybackiej.

REMONT DROGI GMINNEJ SŁOPNICE - PRZYLASKI

REMONT DROGI GMINNEJ SŁOPNICE - PRZYLASKI Środa, 7 sierpnia 2019 Zadanie pn. "Remont drogi gminnej nr 340654 K Słopnice – Przylaski w km 0+000 – 1+280 w Słopnicach" zostało dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019 - 2028.

PLANY POLOWAŃ ZBIOROWYCH

PLANY POLOWAŃ ZBIOROWYCH Wtorek, 13 sierpnia 2019 W załączeniu plan polowań zbiorowych obwodu 201 w sezonie 2019/2020.