WSPARCIE DORADCZE I FINANSOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

WSPARCIE DORADCZE I FINANSOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Środa, 16 maja 2018 Trwa rekrutacja do projektu „Lider CSR – zarządzanie wiekiem – subregion sądecki” realizowanego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. W ramach projektu, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z subregionu sądeckiego (powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki oraz miasto Nowy Sącz), mogą otrzymać wsparcie doradcze z zakresu opracowania/aktualizacji strategii zarządzania wiekiem oraz wsparcie finansowe do 5 000zł na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy.

ZNALEZIONO PSA

ZNALEZIONO PSA Środa, 9 maja 2018 W okolicy osiedli Ślazykówka, Piechoty w Słopnicach Górnych znaleziono psa.

INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH Środa, 25 kwietnia 2018 Zagospodarowanie placu na cele rekreacyjno-turystyczne w miejscowości Słopnice - Granice.

INFORMACJA O KONTROLACH W GOSPODARSTWACH UTRZYMUJĄCYCH TRZODĘ CHLEWNĄ

INFORMACJA O KONTROLACH W GOSPODARSTWACH UTRZYMUJĄCYCH TRZODĘ CHLEWNĄ Poniedziałek, 23 kwietnia 2018 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Limanowej informuje, że od 23 kwietnia 2018 r. będą realizowane kontrole przez pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Limanowej w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną. Kontrole będą obejmowały zagadnienia dotyczące przestrzegania przez hodowców zasad identyfikacji i rejestracji świń oraz zasad bioasekuracji.

ROLNIKU, ZŁÓŻ EWNIOSEK JUŻ TERAZ!

ROLNIKU, ZŁÓŻ EWNIOSEK JUŻ TERAZ! Piątek, 20 kwietnia 2018 Rolniku, złóż eWniosek już teraz! Biura ARiMR zapraszają do godz. 18.00 Jeszcze przez niespełna miesiąc, do 15 maja, rolnicy mogą wnioskować o dopłaty bezpośrednie, w tym roku obowiązkowo przez internet. ARiMR apeluje, by nie czekać z przesłaniem deklaracji do ostatniego dnia naboru.

OD LIPCA RUSZA NABÓR NA STYPENDIA POMOSTOWE

OD LIPCA RUSZA NABÓR NA STYPENDIA POMOSTOWE Czwartek, 19 kwietnia 2018 To już XVII edycja Programu Stypendiów Pomostowych dla studentów I roku. Zdolni i ambitni maturzyści, pochodzący z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy w roku akademickim 2018/2019 rozpoczną studia dzienne na I roku, mogą uzyskać stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie. Będą one wypłacane przez 10 miesięcy. Program jest realizowany przy udziale Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

ZMIANY W SZACOWANIU SZKÓD ŁOWIECKICH W UPRAWACH I PŁODACH ROLNYCH

ZMIANY W SZACOWANIU SZKÓD ŁOWIECKICH W UPRAWACH I PŁODACH ROLNYCH Czwartek, 12 kwietnia 2018 Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie „Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany do wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny”.

WYPALANIE TRAW ….. CZY SIĘ OPŁACA?

WYPALANIE TRAW ….. CZY SIĘ OPŁACA? Środa, 11 kwietnia 2018 Najprostszym sposobem na pozbycie się wiosną wyschniętych traw jest ich wypalenie … Wypalanie jednak powoduje wiele ujemnych konsekwencji.

HARMONOGRAM REALIZACJI III EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

HARMONOGRAM REALIZACJI III EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO Wtorek, 10 kwietnia 2018 W ramach III Edycji Budżetu Obywatelskiego w 2018 r. do dyspozycji mieszkańców Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył 8 milionów złotych na realizację pomysłów Małopolan.

WIOSENNY PRZEGLĄD KONI

WIOSENNY PRZEGLĄD KONI Piątek, 16 marca 2018 Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie uprzejmie zawiadamia o organizacji wiosennych przeglądów koni.

BADANIA ANKIETOWE - INFORMACJA URZĘDU STATYSTYCZNEGO W KRAKOWIE

BADANIA ANKIETOWE - INFORMACJA URZĘDU STATYSTYCZNEGO W KRAKOWIE Wtorek, 6 marca 2018 Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie informuje, że w 2018 roku będą prowadzone na terenie województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. W związku z tym, zwraca się do mieszkańców Gminy Słopnice z prośbą o wsparcie statystyki publicznej i przychylność dla realizacji badań.

NABÓR KANDYDATÓW NA URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH

NABÓR KANDYDATÓW NA URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH Piątek, 23 lutego 2018 Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu podaje do wiadomości zasady dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz informację o liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu.

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW Czwartek, 22 lutego 2018 W 2018 roku uległy zmianie podstawowe zasady dotyczące sposobu składania wniosku o dopłaty bezpośrednie. Możliwość złożenia Oświadczenia potwierdzającego brak zmian w roku 2018 w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017 oraz obowiązek złożenia wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

WYBORCO! SPRAWDŹ, CZY JESTEŚ W REJESTRZE WYBORCÓW!

WYBORCO! SPRAWDŹ, CZY JESTEŚ W REJESTRZE WYBORCÓW! Wtorek, 16 stycznia 2018 Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!

ROZKŁAD GODZIN ORAZ HARMONOGRAM PRACY W PORZE NOCNEJ I W DNI ŚWIĄTECZNE APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH NA TERENIE POWIATU LIMANOWSKIEGO W 2018 ROKU.

ROZKŁAD GODZIN ORAZ HARMONOGRAM PRACY W PORZE NOCNEJ I W DNI ŚWIĄTECZNE APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH NA TERENIE POWIATU LIMANOWSKIEGO W 2018 ROKU. Piątek, 12 stycznia 2018 Uchwała Nr XXIV/245/17 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej i w dni świąteczne aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Limanowskiego w roku 2018,

INFORMACJA W SPRAWIE KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W OBSZARZE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I WYCHOWAWCZYCH

INFORMACJA W SPRAWIE KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W OBSZARZE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I WYCHOWAWCZYCH Środa, 3 stycznia 2018 Z dniem 1 stycznia 2018 r. Wojewoda Małopolski przejmuje zadanie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych, dotychczas realizowane przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Zadania te dotyczą sytuacji, gdy jedno z rodziców przebywa w kraju Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie oraz Szwajcarii. Wówczas należy ustalić, który kraj jest właściwy do wypłaty świadczeń.

ANKIETA SKIEROWANA DO MIESZKAŃCÓW W RAMACH EWALUACJI LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU

ANKIETA SKIEROWANA DO MIESZKAŃCÓW W RAMACH EWALUACJI LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU Poniedziałek, 4 grudnia 2017 Lokalna Grupa Działania  "Przyjazna Ziemia Limanowska" zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety, która jest przeprowadzana w celu dostosowania Lokalnej Strategii Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu. Treść ankiety  do pobrania - TUTAJ  

POSZUKIWANY WŁAŚCICIEL LUB OPIEKUN PSA

POSZUKIWANY WŁAŚCICIEL LUB OPIEKUN PSA Piątek, 10 listopada 2017 W osiedlu Na Chodnik (za osiedlem Plebańskie) znaleziono psa. Charakterystyka psa; pies średniej wielkości, płeć – samica, wiek - młody, rasa/umaszczenie – podobne do owczarka niemieckiego. Jeśli ktoś poszukuje tego psa, zna jego właściciela lub zechciałby się nim zaopiekować prosimy o kontakt - tel. 18 3347 426 lub 506 496 175.

INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH Poniedziałek, 24 października 2016 Przebudowa drogi gminnej Folwark Górny w Słopnicach była możliwa dzięki środkom unijnym.