Zespoły artystyczne

ZESPOŁY ARTYSTYCZNE
Obszar Beskidu Wyspowego, podobnie jak całego Pogórza, to miejsce kultywowania zwyczajów i obrzędów ludowych. Chociaż Słopnice to region zamieszały przez Górali Białych – od Łącka i Kamienicy, widoczne są tutaj wpływy lachowskie, wynikające z przynależności do powiatu limanowskiego, z leżącą w regionie lachowskim Limanową. Przenikanie się kultur i tradycji widoczne jest w działalności zespołów regionalnych funkcjonujących na terenie Słopnic.
 
NAZWA I KONTAKT
FOTO
DZIECIĘCY ZESPÓŁ REGIONALNY
"MALI SŁOPNICZANIE"


Kierownikcy zespołu: Anna Szczecina,
Jadwiga Kwiatkowska-Sekuła,
Wincenty Curzydło

Kontakt: Zespół Placówek Oświatowych
tel. (0-18) 3340-450, 3326-116, 3326-104, 3326-088
email: malislopniczanie@wp.pl
www.malislopniczanie.webpark.pl


ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA "SŁOPNICZANIE"

Kierownik zespołu: Józef Wójtowicz
tel. (0-18) 3326-057


GMINNA ORKIESTRA DĘTA OSP "WIOLIN"

Kierownik zespołu: Wincenty Curzydło
Kontakt: tel. (0-18) 3326-116


KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH

Kierownik: Maria Kaim
Kontakt: Gminna Bibiloteka Publiczna - Katarzyna Zawada
tel. (0-18) 3326-005 lub kierownik Zespołu
tel. (0-18) 3326-154

STOWARZYSZENIE KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W SŁOPNICACH

Prezes:Adela Kurek
tel. (018) 33 48 149

 

 

STOWARZYSZENIE LUDZI MŁODYCH I KREATYWNYCH
"OLD FOOLZ CREW" SŁOPNICE

Prezes: Wojciech Faron
tel. (0-18) 3348-328

 

 

ZESPÓŁ REGIONALNY SŁOPNICKI ZBYRCOK

Kierownik zespołu: Elżbieta Curzydło
tel. 601 261 837

Kierownik muzyczny: Wincenty Curzydło