TRZY AKCJE STRAŻACKIE

Trzy rodzaje akcji ratowniczo-gaśniczych złożyły się na scenariusz tegorocznych ćwiczeń strażackich Ochotniczych Straży Pożarnych ze Słopnic, które zostały przeprowadzone 29 września br. Do udziału w ćwiczeniach została zaproszona także jednostka strażaków z partnerskiej miejscowości Chlebnice na Słowacji.

Ćwiczenia strażackie odbyły się w ostatnią sobotę (29 września br.) na terenie Sołectwa Mogielica. Na tegoroczne ćwiczenia gminne Ochotniczych Straży Pożarnych złożyły się trzy ćwiczone zdarzenia:

  • likwidacja pozorowanego zagrożenia powodowanego przez rój szerszeni w Szkole Podstawowej Nr 4,
  • udrażnianie, zatarasowanego przez powalone drzewa, koryta potoku Mogielica,
  • oraz jako ostatnie likwidacja pozorowanego pożaru lasu (przy składnicy drewna pod Mogielicą).

W ćwiczeniach brała udział Ochotnicza Straż Pożarna; ze Słopnic Dolnych, ze Słopnic Górnych oraz strażacy (Hašici) z miejscowości Chlebnice na Słowacji. Celem organizacji takich ćwiczeń jest doskonalenie umiejętności ratowniczo-gaśniczych przez strażaków-ochotników, doskonalenie umiejętności dowódczych przez osoby kierujące, polepszanie współdziałania pomiędzy poszczególnymi jednostkami OSP z terenu gminy Słopnice oraz sprawdzenie stanu i skuteczności posiadanego sprzętu ratowniczego.

Ćwiczenia jednostek OSP obserwowali i oceniali: przedstawiciel Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej – st. kpt. Marcin Kulig, Prezes i Wiceprezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Limanowej Pan Grzegorz Janczy i Pan Kazimierz Czyrnek.

Z ramienia organizatora ćwiczeń przebiegu akcji przyglądali się również: Wójt Gminy Słopnice - Adam Sołtys, Starosta Gminy Chlebnice ze Słowacji – Milan Maxon oraz Przewodniczący Rady Gminy Słopnice – Józef Filipiak i Skarbnik Gminy Słopnice - Jan Więcek.

 

GALERIA