ZABYTKOWA KAPLICZKA ZYSKAŁA NOWY BLASK

Ponad stuletnia kapliczka kamienna, która do tej pory znajdowała się nad osiedlem Czajnówka w Słopnicach Dolnych, została poddana pracom konserwatorskim. Dzięki nim kapliczka zyskała nie tylko nowy wygląd, ale również nową lokalizację.

Wypełniając jedną z funkcji społecznych, gmina Słopnice zleciła i sfinansowała prace konserwatorskie, prawdopodobnie jednej z najstarszych kapliczek położonych na terenie miejscowości. Specjalistyczne prace renowacyjne  przeszła kapliczka z osiedla Czajnówka, której rok powstania datowany jest na 1901. Obiekt był wpisany do rejestru Gminnej Ewidencji Zabytków, ale stanowił własność prywatną. Według danych źródłowych kapliczka powstała z fundacji braci Łukasza i Antoniego Goryczków (z tego osiedla). Prace wymagały m.in.  konserwacji całego obiektu, impregnacji i uzupełnienia ubytków naturalnym kamieniem, konserwacji krzyża i figur, częściowej rekonstrukcji płaskorzeźb, wykonania nowego zadaszenia. Brakującym elementem kapliczki jest  figura Najświętszej Panny Maryi z berłem, która także przechodzi renowację i wkrótce zostanie zamieszczona w pustej wnęce.

Prace konserwatorskie kosztowały 26 000 zł. Środki na ten cel w wysokości 7 000 zł samorząd pozyskał z dotacji Urzędu Marszałkowskiego, pozostałą kwotę w wysokości 19 000 zł sfinansował z własnych środków.  Renowację obiektu przeprowadził konserwator zabytków Stanisław Strzelczyk.

Z uwagi na jej walory architektoniczne i wartość zabytkową uzyskano zgodę na zmianę jej lokalizacji. Po renowacji kapliczkę wbudowano na placu przed kościołem pw. św. Andrzeja Apostoła.

Dzięki pracom renowacyjnym kapliczka odzyskała swój blask i zachwyca swoim wyglądem nie tylko mieszkańców, ale także turystów i osoby zwiedzające kościół. Nowy obiekt sakralny jest nie tylko świadectwem pobożności i głębokiej wiary naszych przodków, ale także świadectwem poszanowania dla historii regionu i obiektów kultu religijnego.

Dziękujemy właścicielom i opiekunom kapliczki, za wyrażenie zgody na przeprowadzenie prac  konserwatorskich i zmianę posadowienia obiektu.

GALERIA