ŚWIĘTO PLONÓW ZIEMI SŁOPNICKIEJ 2019

Jak co roku Gmina Słopnice w dniu 15 sierpnia br. obchodziła Święto Plonów Ziemi Słopnickiej. Tradycyjnie uroczystość rozpoczął uroczysty korowód, który przeszedł z centrum Słopnic Dolnych do kościoła parafialnego pw. św. Jana Pawła II.

Korowód współtworzyły delegacje miast partnerskich: austriackiego Giesshübl, słowackich Chlebnic, węgierskich Balkany i Zajta. Zagranicznych gości i mieszkańców Słopnic prowadzili także gospodarze uroczystości oraz delegacje z chlebami z tegorocznych zbiorów, które w tym roku przygotowali mieszkańcy osiedli: Plebańskie, Górne Plebańskie, Dzioł, Chodniki, Koprówinka, - Słopnice Dolne oraz Banachy, Barnasie i Szczepanowo - Słopnice Górne. W korowodzie uczestniczyły również ochotnicze straże pożarne, orkiestra Wiolin, dyrektorzy szkół, radni, sołtysi oraz zaproszeni goście i mieszkańcy Słopnic.

Naręcza owoców tegorocznych zbiorów rolnicy złożyli na ołtarzu podczas dziękczynnej mszy ofiarowanej w intencji rolników koncelebrowanej przez tutejszych proboszczów: ks.  Jana Gniewka - proboszcz Parafii Słopnice Dolne, z ks. Stanisławem Kumiegą - proboszczem Parafii Słopnice Górne,  ks. Edwardem Kęską, naszym rodakiem. Po mszy świętej licznie zebrani mieszkańcy udali się w uroczystym korowodzie na nowopowstałe centrum rekreacyjno-sportowe, a następnie na plac przy urzędzie gminy, aby tam razem świętować.

Podczas dożynek nastąpiło poświęcenie, a po nim symboliczne otwarcie centrum rekreacyjno-sportowego. Następnie wójt  Adam Sołtys wraz z burmistrzami zagranicznych miast partnerskich przecięli wstęgę i otwarli nowy plac.

Na uroczystość do Słopnic przybyło wielu gości: Starosta Powiatu Limanowskiego Mieczysław Uryga - współorganizator Święta Plonów Ziemi Słopnickiej, Przewodnicząca Rady Powiatu Limanowskego - Ewa Filipiak, Radni Powiatu Limanowskiego – Jan Puchała, Grzegorz Wójcik, Bolesław Janik, Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego – Leszek Leśniak oraz doradca Irena Wielowska, Koło Gospodyń Wiejskich, Orkiestra Dęta Wiolin z  prezesem Wincentym Curzydło, Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych oddział w Słopnicach – z prezesem Januszem Młynarczykiem, Małopolskie Stowarzyszenie Hodowców Królików Rasowych i Drobiu Ozdobnego z prezesem Łukaszem Gil, Koło Pszczelarzy w Słopnicach z prezesem Kazimierzem Pachutem, Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Słopnicach Dolnych i Górnych, radni Gminy Słopnice, sołtysi, dyrektorzy szkół oraz mieszkańcy. Wśród gości nie zabrakło delegacji zagranicznych: Burmistrza Balkan – Palosi Laszko, Burmistrza Zajta – Zoltana Kosztaja, Starosty Chlebnic – Antona Stas, Burmistrza Giesshübl – Helmuta Kargl.

Po oficjalnym otwarciu Święta Plonów Ziemi Słopnickiej 2019 przez gospodarzy: Wójta Gminy Słopnice – Adama Sołtysa i Starostę Powiatu Limanowskiego – Mieczysława Urygę, starości Święta Plonów Ziemi Słopnickiej wręczyli wójtowi oraz staroście chleb z tegorocznych zbiorów. Podczas imprezy prezez Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Janusz Młynarczyk wraz z orgazatorami wydarzenia wypuścili białe gołębie. 

W dalszej części uroczystości na słopnickiej scenie wystąpili burmistrzowie Austrii, Słowacji i Węgier. Burmistrzowie podziękowali za zaproszenie oraz podkreślili, iż Gmina Słopnice nadal prężnie się rozwija i co rok zaskakuje nowymi inwestycjami i inicjatywami.

Po oficjalnej części wystąpił Zespół Regionalny „Słopniczanie”. Następnie zespół Regionalny „Słopnicki Zbyrcok”, który zaprezentował program „Lenobranie”. Po występie zespołów mieszkańcy mogli posłuchać zespołu ze Śląska – Blue Dragonfly.

Wszyscy zebrani mogli rownież obejrzeć koncert Pawła Gołeckiego, który zaprezentował swoje najpopularniejsze utwory. Ostatnim punktem programu był festyn taneczny przy muzyce disco.

W czasie imprezy goście i mieszkańcy chętnie odwiedzali stoiska, gdzie można było degustować: smakołyki kuchni regionalnej przygotowane przez  Koło Gospodyń Wiejskich ze Słopnic, miód i produkty pszczele przygotowane przez Koło Pszczelarzy w Słopnicach oraz sery owcze serwowane przez państwa Piaskowych ze Słopnic. Mieszkańcy Słopnic mogli także podziwiać trofea Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. Dodatkowo Polski Związek Hodowców Królików Rasowych i Drobiu Ozdobnego zaprezentowali m.in najładniejsze okazy swoich hodowli. Najmłodsi mogli spędzić czas na placu zabaw ze zjeżdżalniami i karuzelą. Pomocą medyczną służyły natomiast pielęgniarki Prywatnej Praktyki Pielęgniarskiej ze Słopnic.

 

Wójt Gminy Słopnice składa serdeczne podziękowania na ręce wszystkich osób i organizacji, które włączyły się w przygotowanie tegorocznego Święta Plonów Ziemi Słopnickiej 2019. Szczególne podziękowanie kieruje do rolników, gospodarzy święta oraz mieszkańców osiedli, które przygotowały piękne wieńce.

 

 GALERIA WYRZADENIA - fot.W.Sołtys

GALERIA