NOWY ROK SZKOLNY 2019/2020

Już 2 września zabrzmi dla uczniów pierwszy dzwonek. Tego dnia w czterech placówkach oświatowych z terenu gminy Słopnice naukę rozpocznie w sumie 999 uczniów, w tym 308 przedszkolaków.

Jak co roku, koniec wakacji oraz początek obowiązków szkolnych wśród dzieci oraz młodzieży wywołuje różne nastroje. Począwszy od radości ze spotkania z kolegami i koleżankami z ławki, po niepewność wraz z zbliżającymi się obowiązkami w nadchodzącym roku szkolnym.

Razem z pierwszym dzwonkiem nie wszystko będzie tak jak przed wakacjami. Od tego roku szkolnego zabraknie uczniów gimnazjum. Ostatni rocznik gimnazjalisów opuścił mury szkolne w czerwcu br.

Warto zaznaczyć, iż wraz z zakończeniem gimnazjum nie będzie już szkolnego autobusu. Gmina zapewni bezpłatny przejazd środkami komunikacji publicznej tylko uczniom zamieszkującym w obwodzie szkoły, których droga z domu do szkoły przekracza:

1) 3 km – w przypadku uczniów klas I-VI szkół podstawowych oraz dzieci 5-6 letnich uczęszczających do przedszkola,

2) 4 km – w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych.

Uczniowie, którzy nie spełniają wspomnianych wymogów także mogą skorzystać z dowozu organizowanego przez gminę. Jednakże pod pewnymi warunkami:

  1. mieszkają na trasie przejazdu autobusu (autobus nie będzie realizował dodatkowych kursów dla dzieci, które mieszkają poza wyznaczoną trasą);
  2. pokryją 50% kosztów transportu (drugą połowę sfinansuje gmina).

2 września br. nowy rok szkolny 2019/2020 w naszych szkołach rozpoczynie 999 przedszkolaków i uczniów, którzy utworzą łacznie 53 oddziały.
W klasach I-VIII uczyć się będzie łącznie 691 osób podzielonych na 40 oddziałów. Największa liczba uczniów, bo aż 378 rozpocznie edukację w Zespole Placówek Oświatowych w Słopnicach. Będą oni tworzyć 16 oddziałów. Zgodnie z aktualnymi danymi najmniej uczniów tj. 56, będzie w tym roku szkolnym uczyć się w Szkole Podstawowej nr 4.
Najmłodsze dzieci rozpoczynające naukę w przedszkolach oraz klasach „zerowych”, w liczbie 308 utworzą łącznie 13 oddziałów. Najwięcej przedszkolaków bo aż 171, uczęszczać będzie do przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych tj. 7 oddziałów. Natomiast do Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słopnicach Górnych uczęszczać będzie 74 dzieci, które utworzą 3 oddziały. Dwa oddziały przedszkolne funkcjonować bedą w Szkole Podstawowej Nr 3 i jeden oddział w Szkole Podstawowej Nr 4.

                     

W poniedziałek, uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego poprzedziła msza św. w intencji uczniów oraz nauczycieli. Następnie uczniowie wraz z rodzicami i wychowawcami udadzą się na pierwsze spotkanie w klasach. Już od wtorku, w pełni wypoczęci, rozpoczną naukę przedmiotów.

Warto dodać, że wakacje w szkołach, to również czas remontów. Nie inaczej było w tym roku. W letnich miesiącach dyrektorzy wprowadzili niewielkie zmiany w placówkach. W każdej szkole wykonano niezbędne prace remontowe, których głównym celem było polepszenie warunków nauczania.

Wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół życzymy spokojnego i pomyślnego roku szkolnego, owocnej pracy i wielu sukcesów.