UWAGA! INFORMACJE DOTYCZĄCE WYWOZU ŚMIECI!

Uprzejmie informujemy, że w najbliższy poniedziałek – tj. 30 września 2019 roku – który jest piątym poniedziałkiem miesiąca września - odpady komunalne z terenu całej Gminy Słopnice nie będą wywożone!

Prosi się o niewystawianie odpadów do odbioru w tym dniu.

 

W trosce o ochronę środowiska, estetykę naszej miejscowości i utrzymanie czystości i porządku - prosi się o stosowanie  do ustalonego harmonogramu wywozu i nie wystawianie obecnie innych odpadów niż odpady w workach.

 

Odpady wielkogabarytowe można we własnym zakresie dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Słopnicach, który znajduje się przy gminnej oczyszczalni ścieków (Słopnice 1383). Czynny od poniedziałku do soboty w godz. 10:00 do 18:00.

Tagi