WYJAZD STUDYJNY ROLNIKÓW

W dniu 25.09.2019 roku rolnicy z gminy Słopnice brali udział w wyjeździe studyjnym do gospodarstwa ekologicznego zajmującego się także sprzedażą produktów przetworzonych pochodzenia zwierzęcego w ramach sprzedaży MOL i agroturystycznego w powiecie tatrzańskim.

Celem wyjazdu było zapoznanie się z aktualnymi przepisami obowiązującymi w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD).

Dzięki nowelizacji ustawy od 1 stycznia 2019 roku rolnicy mogą już bez żadnych obaw umieszczać swoje wyroby w placówkach handlowych i gastronomicznych. Ponadto mogą sprzedawać produkty przetworzone z produkcji roślinnej i zwierzęcej. Sprzedaż w ramach RHD jest bardziej przyjazna rolnikowi pod względem spełnienia przepisów sanitarnych i weterynaryjnych.

Łatwiejsze jest też rozliczanie prowadzonej działalności, mniej zezwoleń i mniej biurokracji.

Podczas wizyty w gospodarstwach uczestnicy szkolenia mieli okazję zapoznać się z dobrymi rozwiązaniami, wymianę praktycznych doświadczeń i informacji dotyczących zarówno metod gospodarowania jak również przetwórstwa, form marketingu i sprzedaży bezpośredniej produktów z gospodarstwa rolnego.

Ponadto mogli zobaczyć przygotowanie oscypków, korbaczy, serów smakowych czy buncu.

Oprócz tego na trasie przejazdu do gospodarstw oprócz pięknych widoków była możliwość zapoznania się z atrakcjami regionu podhalańskiego.

Na sam koniec wyjazdu każdy uczestnik mógł pospacerować na najsłynniejszym deptaku w Polsce na Krupówkach.

Organizatorem był pracownik PZDR w Limanowej.

GALERIA