UWAGA! INFORMACJE DOTYCZĄCE WYWOZU ŚMIECI!

Uprzejmie przypomina się, że w miesiącu październiku, w ramach wywozu odpadów komunalnych z Gminy Słopnice, zbierane są również odpady wielkogabarytowe (np. meble, materace, dywany …), zużyty sprzęt i elektroniczny (lodówki, pralki, telewizory, komputery …), opony samochodów osobowych, odpady budowlane poremontowe.

Terminy wywozu odpadów:

Z rejonu Słopnic Dolnych, Zaświercza i Granic (bez rejonu przyległego do drogi Miłkowskie) – odbiór odpadów;

w dniu 7 października - pierwszy poniedziałek,

w dniu 21 października - trzeci poniedziałek.

Z rejonu Słopnic Górnych, Podmogielicy i rejonu przyległego do drogi Miłkowskie

w dniu 14 października - drugi poniedziałek,

w dniu 28 października - czwarty poniedziałek.

W trosce o ochronę środowiska, estetykę naszej miejscowości i utrzymanie czystości i porządku - prosi się o stosowanie się do ustalonego harmonogramu wywozu i zasad segregacji. Przede wszystkim o wystawianie odpadów w dzień wywozu rano. Odpady wystawione w nieodpowiednim terminie zaśmiecają otoczenie (środowisko) i pozostawione na skraju drogi mogą się przyczynić do zaistnienia wypadku drogowego.

 

Prosi się aby nie wystawiać odpadów powstałych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, odpadów z rolnictwa (np. opony ciągnikowe, folia z sianokiszonki), elementów pojazdów – gdyż nie są to odpady komunalne – i nie będą odbierane.

Tagi