PREZENTACJA III TOMU „SŁOPNICE. OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”

Podczas wczorajszego jesiennego popołudnia, 24 października br., odbyła się promocja książki „Historia i legendy kapliczek, figur i krzyży przydrożnych Gminy Słopnice” autorstwa Marii Król. Jest to trzecia cześć wydawnictwa „Słopnice. Ocalić od zapomnienia” i jednocześnie druga autorska praca naszej mieszkanki i miłośniczki historii.

Gości przybyłych na miejsce promocji w Zespole Placówek Oświatowych w Słopnicach witał dziecięcy zespół regionalny Mali Słopniczanie. Na wspomnianą uroczystość licznie przybyli rodzina, znajomi, przyjaciele autorki, a także zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy szkół, nauczyciele, przedstawiciele organizacji pozarządowych, fundatorzy kapliczek oraz mieszkańcy Słopnic. Autorkę oraz wszystkich gości, przywitał współgospodarz spotkania wójt Adam Sołtys, a spotkanie prowadziła dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Słopnicach - Renata Młynarczyk-Pach. W kolejności głos zabrała sama autorka książki Maria Król, która w skrócie przybliżyła ideę swojej publikacji. Goście mogli dowiedzieć się co było inspiracją do powstania książki, a także o szczegółach jej powstania. „Historia i legendy kapliczek…” to pierwsza publikacja będąca tak wyczerpującym materiałem na temat kapliczek i krzyży przydrożnych rozsianych na obszarze pięciu sołectw gminy Słopnice. Praca zawiera charakterystykę ponad 300 krzyży, figur i kapliczek, a każda charakterystyka zawiera nie tylko cechy formalne obiektu i znajdującego się w środku wyposażenia, ale także szczegóły fundacji i rekonstrukcję dziejów ich powstania. Informacje te są przeplatane ikonografią najczęściej spotykanych tu figur i obrazów oraz wierszami Klubu Miłośników Kultury Regionalnej działającego przy Zespole Placówek Oświatowych w Słopnicach. Autorem zdjęć zawartych w publikacji jest Ryszard Twaróg, także mieszkaniec Słopnic. Wystąpienie autorki przeplatało się z recytacją wierszy zawartych w książce oraz muzyką w wykonaniu znajomych Marii Król.

Po prezentacji książki, przyszedł czas na gratulacje oraz podziękowania. Autorka Maria Król usłyszała wiele ciepłych słów uznania za jej pracę oraz wysiłek włożony w powstanie publikacji przekazanych przez córkę autorki, jej przyjaciół, środowisko artystów oraz władz samorządowych. Na zakończenie spotkania wszyscy otrzymali publikację oraz ustawili się w długiej kolejce oczekując na wpis autorki.

 

Publikacja została sfinansowana ze środków PROW na lata 2014-2020, w ramach inicjatywy LEADER

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014 – 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja opracowana przez Marię Król. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Zainteresowani mogą nabyć nieodpłatnie publikację w Urzędzie Gminy Słopnice, w Gminnej Bibliotece Publicznej oraz u autorki.

GALERIA