HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH

Szanowni mieszkańcy! Informujemy, że w lutym, na terenie gminy Słopnice odbędą się zebrania wiejskie. Spotkania odbędą się w dwie kolejne niedziele tj. 16 i 23 lutego 2020 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem spotkań w poszczególnych sołectwach i porządkiem zebrań. Zachęcamy do udziału w spotkaniach.

Tematem spotkania będą w szczególności:

  1. Sprawozdanie z działalności Samorządu Gminy Słopnice za rok 2019.
  2. Budżet gminy Słopnice na 2020 rok.
  3. Sprawy bieżące, dyskusja i  wnioski zebrania wiejskiego.
Tagi