Przejdź do stopki

REKORDOWA ILOŚĆ ZMODERNIZOWANYCH DRÓG

Treść

Od dłuższego czasu, mieszkańcy Słopnic mogą korzystać z odnowionej sieci dróg gminnych i wewnętrznych. W połowie listopada, oficjalnie zakończyła się bowiem historycznie największa inwestycja gminy Słopnice realizowana jednoetapowo.

W podsumowaniu tym trudno będzie zaprezentować wszystkie zmodernizowane drogi, gdyż odnowieniu poddano większość zniszczonych odcinków na terenie gminy. Roboty polegały głównie na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej w miejscu istniejącej - zniszczonej. Przed położeniem nowej nawierzchni, niemal na wszystkich drogach wykonane zostały konieczne prace przygotowawcze oraz zabezpieczające w celu poprawy ich trwałości, tj.: wymiana i modernizacja zniszczonych elementów odwodnienia, wykonanie dodatkowej warstwy podbudowy, likwidacja przełomów. Ostatecznej oceny technicznej dróg dokonała komisja odbiorowa, która po wykonaniu badań kontrolnych nawierzchni drogowej (podbudowy zasadniczej, warstwy wiążącej, warstwy ścieralnej), uznała roboty za zrealizowane zgodnie z umową. 

 

Zakres przedmiotowy realizowanych prac objął modernizację 75 odcinków dróg na łącznej długości 27 469 mb., w tym 7 odcinków dróg gminnych na długości 1 454 mb. i 68 odcinków dróg wewnętrznych na długości 26 115 mb.

Modernizacją objęto m.in. następujące drogi gminne oraz wewnętrzne: Udzielówka, Zapotocze, Folwark Dolny, Srokówka, Folwark Dolny II, Rola Dolna, Białonogi, Za miedzą, Ząbczykówka, Do Śliwy, Bace, Zadziele, Trybulcówka, Sasy, Pachutówka, Dworskie, Nad Sadem, Staniszówka, Talaski - Sasy, Pańskie, Dzioł nad Miłkowskim, Kulpówka – Garcarzówka, Zagroda, Dziołówka, Folwark - Dziołówka, Ślazykówka, Piechotówka, Zalas, Wyrębiska, Goryczki, Karczówka, Szczepanowo, Pyrdoły, Michałki, Zaprzały, Bieniówka, Sołtyse, Szczęchy, Chochołówka, Podgórze - Zaświercze, Nowiny, Kormany, Marciszówka, Plebańskie, Wikarówka, Kwaśniakówka, Czeczotki, Hajdówka – Zamieście, Sączki, Golińskie, Rojki, Brodkówka, Góralówka, Grabkówka, Koprowina, Janówka, Słopnice – Zadziele, Podgórze, Słopnice – Granice, Słopnice - Markowo, Słopnice - Zarąbki, Słopnice – Miłkowskie, Małachówka, Piechotówka (do osiedla), Jachymówka, Przylaski, Folwark – Leśniówka, Za Folwark, Słopnice – Mogielica.

 

Największą, a zarazem najdroższą, okazała się być modernizacja drogi gminnej Słopnice –Wyrębiska, która prowadzi do tras narciarstwa biegowego wokół Mogielicy. Przedmiotowa droga została wyposażona w jezdnię o szerokości 7 mb., której część w przyszłości planuje się wykorzystać w celach sportowo-rekreacyjnych. Koszt modernizacji drogi wyniósł 927 618 zł.

 

Całość prac związanych z realizacją inwestycji infrastruktury drogowej zamyka się kwotą 9 469 545 zł. Na realizację tego zadania, gmina Słopnice uzyskała dofinansowanie w kwocie 6 650 000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Kwota ta stanowi 70,2% kosztów zadania. Pozostała część została pokryta ze środków własnych gminy.

Poprawa jakości dróg na terenie naszej gminy przyczyniła się do zwiększenia komfortu przemieszczania się i poziomu bezpieczeństwa. Należy jednak pamiętać, że każdy uczestnik ruchu drogowego powinien stosować się do zasad obowiązujących na drodze oraz dostosować odpowiednią prędkość do warunków panujących na zmodernizowanych odcinkach dróg. Mieszkańcom gminy, kierowcom i pieszym dziękujemy za cierpliwość, wyrozumiałość oraz zachowanie zasad bezpieczeństwa w czasie utrudnień. – podkreśla wójt gminy Adam Sołtys.