UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "ISKRA GIMNAZJUM"

Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA Gimnazjum”

 

Klub sportowy w formie stowarzyszenia kultury fizycznej funkcjonuje od 2012 roku i jest zarejestrowany pod nr 18 w ewidencji prowadzonej przez Starostę Powiatu Limanowskiego.

 

Celem działalności Klubu sportowego jest promowanie aktywności ruchowej oraz popularyzacja idei narciarstwa biegowego oraz turystyki górskiej wśród dzieci i młodzieży.

 

KONTAKT

Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA Gimnazjum”

adres: 34-615 Słopnice 732
tel. 506 004 006 – Prezes
facebook 
e-mail: wojtek-k2@vp.pl
nr rachunku bankowego:  BSR Kraków  94 8589 0006 0190 0759 4708 0001

 

Zarząd Klubu:

Wojciech Kordeczka – Prezes Zarządu
Rafał Jędrzejek  – Wiceprezes
Przemysław Bukowiec - Sekretarz
Joanna Jaworz-Dutak - Skarbnik

GALERIA