ZMIENI SIĘ CENTRUM SŁOPNIC DOLNYCH

Gmina Słopnice odebrała promesę i otrzyma dofinansowanie inwestycji planowanej do realizacji w centrum Słopnic Dolnych. Dokument opiewający na pół miliona złotych odebrał 10 października br., wójt Adam Sołtys. Dzięki dofinansowaniu, już w przyszłym roku, powstanie nowe miejsce rekreacji, kultury i sportu w centrum Słopnic Dolnych.

Przygotowania do realizacji zadania, które nazwano „Kształtowaniem przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Słopnice” trwały przeszło półtora roku. W 2016 roku samorząd sfinalizował zakup gruntów w centrum Słopnic Dolnych, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby Urzędu Gminy. Zakupiono cztery działki o łącznej powierzchni 69 arów. Tereny te w 2017 roku zostały przekwalifikowane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, z przeznaczeniem na tereny usług kultury, spotu i rekreacji. Czas ten poświęcono również na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej działek oraz uzyskanie pozwolenia budowalnego na realizację inwestycji. Konieczne były także uzgodnienia z parafią. Dotyczyły one udostępnienia gruntów sąsiadujących z działkami gminy, a objęte pomysłem na zagospodarowanie centrum tj. gruntów pomiędzy kościołem parafialnym a Urzędem Gminy. Pierwotny pomysł na zagospodarowanie tego terenu pozyskano w drodze otwartego konkursu ofert, który odbył się w marcu 2018 roku. Ostatecznie, w ramach planowanej odnowy centrum Słopnic Dolnych, powstanie ścieżka pieszo-rowerowa, wiata i altany drewniane, miejsca zabaw i wypoczynku, oświetlone alejki i ogród kwiatowy. Powstanie infokiosk z informacjami turystycznymi o miejscowości i regionie. Jednym z elementów całego projektu jest również powstająca już tzw. Otwarta Strefa Aktywności, z placem zabaw i elementami siłowni zewnętrznej.

Warto zaznaczyć, że realizacja projektu zakłada utworzenie dla mieszkańców Słopnic nie tylko nowego miejsca rekreacji i wypoczynku. Inwestycja została tak zaplanowana, aby służyć również parafii na organizację np. procesji.

Koszt realizacji inwestycji szacowany jest na blisko 1 mln zł. Dofinansowanie przyznane Gminie Słopnice przez samorząd województwa małopolskiego ze środków PROW 2014-2020 stanowi ok. 50 % kosztów zadania. Promesę opiewającą na 500 000 zł przekazali wójtowi Słopnic wicemarszałek Stanisław Sorys oraz przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszula Nowogórska. Wręczenie promes odbyło się 10 października w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu.

 

- Dziękujemy proboszczowi parafii ks. Janowi Gniewkowi oraz Kurii Diecezjalnej w Tarnowie za wyrażenie zgody na dzierżawę terenu, po którym przebiegać będzie ścieżka rekreacyjna – dodaje wójt Adam Sołtys. - Myślę, że inwestycja będzie służyła zarówno parafii Słopnice Dolne, jak również wszystkim pozostałym mieszkańcom Słopnic oraz gościom odwiedzającym naszą miejscowość.

GALERIA