ANKIETA DO BAZY INWENTARYZACJI OGRZEWANIA!

Wójt Gminy Słopnice zwraca się z prośbą do mieszkańców o uzupełnienie ankiety dotyczącej bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce. Aktualizacja wspomnianej bazy inwentaryzacji jest obowiązkiem Gminy, wynikającym z Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego.

Uprzejmie prosimy, aby mieszkańcy, którzy nie składali w latach ubiegłych podobnej ankiety, wypełnili ją oraz dostarczyli do Urzędu Gminy Słopnice osobiście lub drogą pocztową. Osoby, które już wypełniały ankietę wcześniej, również mogą wypełnić ją po raz drugi, otrzymane w ten sposób dane posłużą do aktualizacji już posiadanych informacji. Jednocześnie prosimy, aby wszelkie działania polegające na wymianie starego pieca, termomodernizacji oraz zainstalowaniu odnawialnych źródeł energii w Państwa budynkach, zgłaszać w Urzędzie Gminy Słopnice pod nr: 18 33 47 423. Ankiety prosimy dostarczać do dnia 31.05.2019 (piątek).

 

W razie wątpliwości lub pytań związanych z wypełnieniem ankiety, prosimy o kontakt pod nr tel.18 33 47 423, bądź osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Słopnice - II piętro, pokój nr 12.

 

WZÓR ANKIETY ZNAJDUJĘ SIĘ W ZAŁĄCZNIUKU PONIŻEJ!

 

Niedostarczenie ankiety do dnia 31.05.2019 (piątek), skutkować będzie wizytą pracowników Gminy Słopnice, którzy oprócz uzupełnienia ankiety w obecności właściciela nieruchomości, przeprowadzą również kontrolę palenisk domowych, pod kątem spalania odpadów oraz jakości paliw używanych do ogrzewania lub/i wytwarzania ciepłej wody użytkowej.

 

 


 

OCHRONA POWIETRZA!

 

Urząd Gminy Słopnice przypomina wszystkim mieszkańcom, że obowiązuje ustawowy BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych. Zakaz ten związany jest nie tylko z regulacjami prawnymi w tym zakresie, ale przede wszystkim wynika z troski o zdrowie mieszkańców oraz ochronę środowiska. Należy pamiętać, że spalając śmieci trujemy przede wszystkim osoby znajdujące się w Naszym najbliższym otoczeniu - rodzinę, sąsiadów, co więcej Gmina prowadzi selektywną zbiórkę odpadów, zapewniając worki do segregowania, więc nie ma znaczenia ile odpadów wyprodukujesz – opłata, która musi uiścić każdy właściciel nieruchomości, jest obliczana jednakowo dla wszystkich, w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym, a nie realnej ilości wytworzonych odpadów, więc po co spalać odpady, skoro i tak płaci się za ich wywóz? Spalanie odpadów przyczynia się również do wyrządzania szkód w urządzeniach grzewczych, które nie są przystosowane do spalania tego typu „paliwa”.

 

Ponadto od 1 lipca 2017 roku na terenie Małopolski obowiązuje Uchwała antysmogowa. W związku z tym nowoinstalowane kotły na węgiel lub drewno lub kominki na drewno muszą spełniać parametry emisji wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu. Z kolei urządzenia niespełniające norm ekoprojektu, które zostały zainstalowane przed 1 lipca 2017 r., mogą być eksploatowane, lecz wyłącznie przez określony czas. Uchwała antysmogowa przewiduje, że po okresach przejściowych dotychczas wykorzystywane urządzenia będą musiały zostać zastąpione bardziej ekologicznymi źródłami ogrzewania. W związku z tym:

- Do końca 2022 roku należy wymienić kotły, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych.

- Do końca 2026 roku trzeba wymienić kotły, które spełniają jedynie podstawowe wymagania, czyli kotły klasy 3 i 4.

- Kotły klasy 5 mogą być eksploatowane do końca swojej żywotności.

 

Uchwała antysmogowa dla Małopolski wprowadza też wymagania dotyczące jakości stosowanych paliw. Zakazuje spalania wszelkich mułów i flotów węglowych oraz drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%.

 

Pamiętaj: kupując węgiel zawsze poproś sprzedawcę o certyfikat jego jakości! Ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw wprowadziła obowiązek posługiwania się świadectwem jakości paliwa. Sprzedawca ma obowiązek przekazania kopii świadectwa potwierdzonej za zgodność z oryginałem każdemu klientowi!

 

W związku z założeniami uchwały antysmogowej, dotyczącej wspomnianych wyżej terminów wymiany pieców, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania z rządowego programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

 

Program „Czyste powietrze” jest adresowany do właścicieli domów jednorodzinnych, którzy planują ich termomodernizację oraz wymianę przestarzałych kotłów na paliwa stałe. Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami istniejącego, jednorodzinnego budynku mieszkalnego, oraz osoby fizyczne, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w programie jest wymiana starego źródła ciepła, potwierdzona dowodem zezłomowania, na piec spełniający wymagania Ekoprojektu. Ponadto w budynku nie może być prowadzona działalność gospodarcza, której powierzchnia przekracza 30% powierzchni całkowitej budynku. Wysokość i charakter wsparcia będzie zależeć od dochodów wnioskodawcy. W wyższych grupach dochodowych dotacja będzie zastąpiona ulgą termomodernizacyjną. Wnioski są przyjmowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Krakowie. Wnioski można składać drogą elektroniczną bądź tradycyjne w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz w oddziale zamiejscowym w Nowym Sączu. Nabór jest ciągły i realizowany będzie w latach 2019 – 2029 r. Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł (minimalne – 7 tys. zł). Powyżej tej kwoty oraz na udział własny przewidziane są niskooprocentowane pożyczki z planowanym okresem ich spłaty do 15 lat.

Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać:

Na stronie internetowej: https://www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/

 

W placówkach:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

ul. Kanonicza 12
31-002 Kraków

tel: 502 073 066

tel: 12 422 94 90

 

Oddział Zamiejscowy:

Nowy Sącz

ul. Jagiellońska 52 pok. 203

33 - 300 Nowy Sącz

Dr Magdalena Kuźniakowska - Jasińska
tel. 507 228 203,

e-mail: magdalena.kuzniakowska@wfos.krakow.pl

 

Oraz u Ekodoradcy:

Justyna Jesionek
tel.785855937
e-mail: justyna.jesionek@wfos.krakow.pl

Tagi