WIDOCZNI I BEZPIECZNI

W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa Nr1 w Zespole Placówek Oświatowych w Słopnicach po raz kolejny przystąpiła do konkursu „Odblaskowa Szkoła”. Jest to X edycja Małopolskiego Konkursu, organizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Małopolski Urząd Wojewódzki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenie w ruchu drogowym. Ponadto celem akcji jest wyposażenie jak największej liczby uczniów w elementy odblaskowe, zachęcanie do noszenia odblasków i propagowanie bezpiecznego poruszania się po drodze. Nauczyciele już od pierwszych dni września zaczęli realizować liczne działania mające na celu zwiększenie świadomości dzieci na temat tego, jak ważne jest zachowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

Jednym z podjętych działań akcji „Odblaskowa Szkoła” było zorganizowanie konkursu plastycznego w klasach I-III na temat: „Bądź bezpieczny na drodze”. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem i pomysłowością. Spośród 50 prac zostali wyłonieni zwycięzcy. Natomiast uczniowie klas IV-VIII przygotowywali prezentację multimedialną na temat „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”.

 

Kolejnym bardzo ważnym wydarzeniem było spotkanie z rodzicami, podczas którego uczniowie naszej szkoły przypomnieli rodzicom zasady prawidłowego poruszania się po drogach. Dla klas I-III zostało zorganizowane spotkanie z Policjantem. Podczas spotkania funkcjonariusz rozmawiał z dziećmi o bezpiecznym poruszaniu się po drogach, szczegółowo omówił zasady bezpiecznej drogi do i ze szkoły. Przypomniał również o korzyściach wynikających z noszenia elementów odblaskowych przy ubraniu i tornistrze. W spotkaniu wzięło udział 160 uczniów – wszyscy zostali wyposażeni w kamizelki odblaskowe.

 

W ramach akcji zostało zorganizowane „Odblaskowe miasteczko”. Dzięki uprzejmości Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, poprzez udostępnienie miasteczka rowerowego dzieci mogły w formie zabawy doświadczyć różnych sytuacji, jakie mogą spotykać je na drogach. Policjanci na początku omówili zasady ruchu drogowego, wykorzystując w tym celu mobilne miasteczko, które obrazowało omawiane sytuacje drogowe. Spacerując po „uliczkach miasteczka” utrwalali z dziećmi znaczenie znaków drogowych, zasady reagowania na światła sygnalizatorów, sposoby zachowania się w ruchu drogowym na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych itp. W formie przypomnienia wyjaśnili: dlaczego na drodze należy zachować ostrożność i po co są przepisy ruchu drogowego. Ponadto funkcjonariusze omówili także obowiązkowe wyposażenie roweru. Po części teoretycznej, uczniowie ruszyli do zadań praktycznych. Miasteczko ruchu drogowego to świetny atrybut służący do nauki i zabawy.

 

„Odblaskowy przemarsz” to kolejna akcja zorganizowana w ramach „Odblaskowej Szkoły”. 62 uczniów klas I, ubrani w odblaskowe kamizelki pod opieką wychowawców i Policjantów z Komisariatu Policji w Tymbarku wyruszyli na jesienny spacer, podczas którego rozdawali odblaskowe zawieszki napotykanym przechodniom i kierowcom, zachęcając ich do noszenia odblasków na co dzień. Uczniowie odwiedzili również Urząd Gminy, pobliskie sklepy oraz Ośrodek Zdrowia, spotykając się z życzliwym przyjęciem i zrozumieniem.

 

Bardzo ważnym wydarzeniem było spotkanie z Inspektorem Ochrony Przeciwpożarowej mł. asp. Panem  Adamem Dudkiem. Podczas spotkania dzieci miały możliwość przypomnienia sposobów reagowania i praktycznego przećwiczenia umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach.

 

W dniu 31.10.2019 r. odbyło się podsumowanie akcji w szkole. Wszystkie działania podjęte  na terenie naszej szkoły miały na celu zwiększenie świadomości uczniów w kwestii bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Tagi

GALERIA