ŚWIĄTECZNA SESJA RADY GMINY

Ostatnie w 2019 roku posiedzenie Rady Gminy Słopnice odbyło się 30 grudnia. Było to spotkanie o charakterze świątecznym, ale zapadły na nim ważne decyzje związane z budżetem gminy na rozpoczynający się rok. Wszyscy obecni goście mieli również okazję wysłuchać sprawozdania z działalności samorządu w 2019 roku.

Na świątecznej sesji pojawiło się liczne grono zaproszonych gości, którzy w minionym roku współtworzyli i współuczestniczyli w życiu Gminy Słopnice. Wśród nich byli radni, proboszczowie parafii, starosta i radni powiatowi, sołtysi, władze organizacji, stowarzyszeń i klubów sportowych działających na terenie Gminy, zespołów regionalnych, dyrektorzy szkół, oraz kierownicy referatów Urzędu Gminy Słopnice.

 

W pierwszej części obrad przegłosowane zostały uchwały ustalające przyszłoroczny stan dochodów i wydatków Gminy Słopnice. Nowy budżet to w zaokrągleniu 34,7 mln zł po stronie dochodów i ponad 37 mln zł po stronie wydatków. Środki zabezpieczone na kontynuację inwestycji gminnych to 6 mln zł. W 2020 roku samorząd zamierza kontynuować budowę kanalizacji sanitarnej tj. ok 4 km w Sołectwie Mogielica, inwestycje drogowe (droga Zagrody, Więcki-Sasy), budowę i kolejne przyłącza do wodociągu oraz inwestycje w zakresie turystyki (droga Leśniówka, Dzielec, ścieżka rowerowa). Dobre wskaźniki i stabilną kondycję finansów gminy Słopnice potwierdziła również Regionalna Izba Obrachunkowa, pozytywnie opiniując projekt podjętych uchwał jak i możliwość sfinansowania planowanego deficytu.

Po uchwaleniu nowego budżetu, wójt gminy Adam Sołtys złożył sprawozdanie z działalności samorządu za rok 2019. W podsumowaniu znalazł się wykaz zrealizowanych inwestycji gminnych. Sumując inwestycje własne samorządu to kwota ponad 5 mln zł przeznaczona na rozwój infrastruktury Gminy Słopnice w 2019 roku. Po inwestycjach przyszła pora na podsumowanie najważniejszych wydarzeń kulturalnych, turystycznych i sportowych, które przeżywaliśmy w mijającym roku. Spotkania z seniorami, Dzień Dziecka, festyny, rekonstrukcje historyczne i otwarcie Izby Pamięci 1 Pułku Strzelców Podhalańskich AK w Słopnicach, Święto Plonów, obchody rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz Jubileusz 25-lecia działalności KS Sokół Słopnice i 20-lecie powstania „Małych Słopniczan” to jedne z głównych wydarzeń minionego roku, w których swój udział miała gmina Słopnice. Na zakończenie została zaprezentowana działalność stowarzyszeń, organizacji i fundacji działających w gminie. Sprawozdanie z działalności samorządu wójt Adam Sołtys zakończył podziękowaniem skierowanym w stronę wszystkich, którzy zaangażowali się w rozwój i życie społeczne Słopnic.

 

Podczas sesji świątecznej podziękowania w ramach zakończenia pracy zawodowej zostały złożone na ręce Marii Nowak- wieloletniej Sekretarz Gminy Słopnice, która pełniła tę funkcję w latach 1997- 2019.

 

W sesji uczestniczył także Starosta Powiatu Limanowskiego Mieczysław Uryga, który w swoim wystąpieniu odniósł się pozytywnie do sukcesów samorządu Gminy Słopnice oraz zadeklarował chęć współpracy.

 

Szczegóły zawarte w sprawozdaniu można poznać pobierając załącznik zamieszczony poniżej.

GALERIA