PODSUMOWANIE ROKU 2019 - DANE STATYSTYCZNE

Ilu mieszkańców liczą Słopnice? Ile osób wstąpiło w związek małżeński? Jakie imiona najczęściej nadawano noworodkom? Oto krótkie dane statystyczne Gminy Słopnice z minionego roku.

Na początku nowego 2020 roku chcemy podzielić się z Państwem danymi statystycznymi podsumowującymi dwanaście miesięcy mijającego roku pod kątem tego, co zmieniło się w naszej gminie.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. gmina Słopnice liczyła 6814 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały (wzrost o 59 osób do roku ubiegłego). Słopnice zamieszkuje 3446 mężczyzn i 3368 kobiet. Do 18 roku życia jest 1940 osób. W minionym roku związek małżeński zawarło 97 osób ze Słopnic. W 2019 roku na świat przyszło 104 dzieci (zarejestrowanych do dnia 2 stycznia 2020 r.), a zmarło 48 osób.

 

Najpopularniejszym imieniem nadanym przez rodziców nowo narodzonym chłopcom był Filip i Antoni a nieco mniejszą popularnością cieszył się Krystian i Michał. Jeśli chodzi o dziewczynki, to świeżo upieczeni rodzice najczęściej wybierali imiona: Amelia oraz Julia.

 

Biorąc pod uwagę podział mieszkańców na sołectwa, najliczniejsze jest sołectwo Słopnice Dolne Szlacheckie – 1913 osób, następnie Słopnice Dolne Królewskie – 1858 osób, Słopnice Górne – 1593 osób, dalej sołectwo Mogielica 733 osób i sołectwo Granice – 717 osób.