INFORMACJA DLA PETENTÓW URZĘDU GMINY!

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, w trosce o bezpieczeństwo wszystkich współobywateli wprowadzone zostają ograniczenia wejść interesariuszy do budynku Urzędu Gminy w Słopnicach.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Słopnice Nr.OK.0050.21.2020 wejście do budynku Urzędu Gminy możliwe tylko i wyłącznie po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem:

 

(18) 3326 200

(18) 3326 212

fax (18) 3326 018

 

Zaleca się stosowanie korespondencji elektronicznej i przesyłanie pism oraz dokumentów na adres: gmina@slopnice.pl lub stosowanie platformy ePUAP.

 

 

Powyższe działanie podyktowane są dbałością o Państwa bezpieczeństwo. Bardzo prosimy o odpowiedzialne potraktowanie w/w decyzji.

Tagi