WSPARCIE PROCESU ZDLANEGO NAUCZANIA

W ramach projektu #OSEWyzwanie wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy Słopnice zostały wyposażone w mobilne pracownie komputerowe, dzięki którym szkoły będą mogły prowadzić cyfrowe lekcje, a uczniowie będą korzystać z internetowych zasobów edukacyjnych.

Pracownie są formą pomocy dla najbardziej potrzebujących szkół, realizowaną przez Ministra Cyfryzacji Marka Zagórskiego, w uzgodnieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, za pośrednictwem NASK PIB.
Pomoc została udzielona w związku z aktualną sytuacją epidemii COVID-19 na terenie całego kraju, rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. i wynikającym z niego czasowym zawieszeniem nauczania stacjonarnego. Dostarczone laptopy (na czas prowadzenia kształcenia na odległość), zostały udostępnione uczniom, których sprzęt komputerowy nie jest w stanie umożliwiać kontaktów z nauczycielami lub jego ilość w domu nie zapewnia systematycznego i ciągłego realizowania zdalnego nauczania a rodzin nie stać na zakup nowego sprzętu. Udostępniony sprzęt komputerowy umożliwia realizację podstawy programowej w sposób zdalny, zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami w tym zakresie.
Po zakończeniu obecnego sposobu nauczania dostarczone laptopy w postaci Mobilnej Pracowni Komputerowej, będą służyły Szkole i uczniom w realizacji lekcji z wykorzystaniem cyfrowych technologii i sieciowych materiałów edukacyjnych.


Serdecznie dziękujemy za wsparcie.