„PAMIĘTAMY, WSPOMINAMY”

18 maja to szczególna data ze względu na przypadającą setną rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II. Dokładnie sto lat temu w Wadowicach, między godziną 17 a 18, przy dźwiękach litanii loretańskiej narodził się Karol Józef Wojtyła.

Smutne doświadczenia z dzieciństwa, lata wojny, ciężka praca, ale też głęboka wiara przekazana przez kochających rodziców, ukształtowała Jego charakter i osobowość.


Cała społeczność Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola zjednoczyła się właśnie 18 maja na platformie Microsoft Teams o godzinie 11:00, aby w atmosferze skupienia, refleksji, wyciszenia złożyć swojemu Patronowi z okazji Setnej Rocznicy Urodzin hołd wdzięczności za to, że był i jest wśród nas i swoim pięknym, ofiarnym życiem świadczył o Bogu i jego miłości. Podczas akademii zaprezentowano film (film znajduje się na stronie szkoły), nagrany przez młodzież, aby uczcić Patrona, przypomnieć jego życiową drogę do kapłaństwa i posługi papieskiej.  


„Dumą i radością szkoły jest nasz drogi patron Święty Jan Paweł II. Jego wiara, wiedza, głoszona nauka, dokonania są dla nas wzorem do naśladowania. Nasz patron Święty Jan Paweł II był wielką osobowością. Kształtował nasze charaktery, wpływał na los świata. Uczył nas jak dobrze i mądrze żyć, jak rozdawać miłość i dobro, aby świat stawał się coraz lepszy. Wyrażamy głębokie przekonanie, że wychowanie w duchu nauki Papieża Polaka pozwoli stać się nam ludźmi wrażliwymi, mądrymi, gotowymi do pracy nad dziełem tworzenia świata piękniejszego i lepszego”.


Na stronie internetowej placówki zamieszczone jest także świadectwo ks. Stanisława Kumiegi wraz ze zdjęciami ze spotkania z Janem Pawłem II oraz Gazetka Szkolna poświęcona Ojcu Świętemu.


18 maja miał miejsce Gminny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II.  Laureatami zostali:
1 miejsce Weronika Więcek SP2
2 miejsce Banach Klaudia SP1
3 miejsce Bień Bartłomiej SP4 i Florek Paulina SP2


Wyróżnienia:
Opioła Michał SP4
Ryż Karol SP2
Sroka Karol SP1
Śmierciak Wiktoria SP1


Serdecznie gratulujemy!


W ciągu całego roku szkolnego realizowana była innowacja pedagogiczna „Jan Paweł II nasz przyjaciel”, którą objęte zostały dzieci i młodzież Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola poprzez lekcje tematyczne, konkursy plastyczne, przedstawienie teatralne, wyjazd do Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie.
Warto było spędzić ten czas z Janem Pawłem II przypominając sobie Jego życiowe przesłanie i papieskie nauczanie. Zawsze szukał prawdy, dialogu, kontaktu z człowiekiem, kochał ludzi a gesty wyrażały więcej niż tysiące słów. Nauczanie Jana Pawła II jest nadal aktualne, a On sam inspiruje.


 „Módlcie się, a przez modlitwę kształtujcie swoje życie” [JPII]