UROCZYSTE WRĘCZENIE NAGRÓD - "BEZPIECZNY PIESZY I ROWERZYSTA NA DRODZE"

W dniu 23 czerwca 2020 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Słopnicach odbyło się uroczyste wręczenie nagród uczniom, którzy wzięli udział w konkursie „Bezpieczny pieszy i rowerzysta na drodze”.

W uroczystym wręczeniu nagród udział wzięli przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Krakowie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Komendy Powiatowej Policji w Limanowej oraz Wójt Gminy Słopnice Pan Adam Sołtys.

Konkurs na animację dla uczniów szkół podstawowych został zorganizowany przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wspólnie z Małopolską Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Po oficjalnym powitaniu przez Panią Dyrektor Renatę Młynarczyk-Pach nagrody wręczyła  kom. Joanna Radwańska – Biel z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Odczytany został również list gratulacyjny skierowany do naszych uczniów od Małopolskiego Kuratora Oświaty Pani Barbary Nowak.

Ponadto gratulacje naszym uczniom: Grzegorzowi Rusnakowi, Piotrowi Palaczowi oraz Karolowi Strug złożyli osobiście Wójt Gminy Słopnice Pan Adam Sołtys  oraz sierżant sztab. Pan Dariusz Ciba i sierżant sztab. Pani Iwona Pawlik z Komendy Powiatowej Policji w Limanowej.

 

Serdecznie gratulujemy wiedzy uczniom w kwestii bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz umiejętności zaprezentowania ciekawych form edukacji z zakresu wychowania komunikacyjnego, które zostały dostrzeżone i docenione.


 

GALERIA