WYNIKI II TURY WYBORÓW PREZYDENCKICH

W II turze wyborów na Prezydenta RP frekwencja w gminie Słopnice wyniosła 72,55%. Kandydat Andrzej Duda mógł liczyć w Słopnicach na 87,11% poparcia, natomiast Rafał Trzaskowski uzyskał 12,89% głosów. Jak prezentują się wyniki w poszczególnych obwodach?

W porównaniu do I tury wyborów frekwencja w Gminie Słopnice wrozsła o ponad 2 punkty %. To kolejny raz, kiedy mieszkańcy Słopnic tak licznie udali się do urn.

 

Rekordową frekwencją w II turze wyborów może pochwalić się Obwodowa Komisja Nr 4 (Sołectwo Słopnice Granice), która uzyskała wynik 78%. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 (Sołectwo Słopnice Górne) uzyskała 76,5%, a w Obwodowej Komisji Nr 2 (Sołectwo Mogielica) wynik równał się  74,78%. W Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 oraz Nr 5 frekwencja wyniosła nieco ponad 69%.

 

Po szczegółowe wyniki wyborów na Prezydenta RP w I i II turze zapraszamy na stronę Państwowej Komisji Wyborczej.