TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ DLA RODZIN

Komunikat w sprawie terminów składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego (500+) oraz świadczenia „Dobry start” (300+) na dzieci na nowy okres zasiłkowy 2020/2021.

Terminy składania i rozpatrywania wniosków:

 

 1. Świadczenie „Dobry start” (300+)

 • od 1 lipca 2020 r. – wyłącznie elektronicznie

 • od 1 sierpnia 2020 r. – elektronicznie i tradycyjnie

 

Terminy wypłat dla wniosków złożonych w okresie :

 • od 1 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.- wypłata nastąpi do 30 września 2020 r.

 • od 1 września 2020 r. - 30 listopada 2020 r. - wypłata nastąpi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku

 

 1. Świadczenia rodzinne (trwający okres kończy się 31 października 2020 r.)

 • od 1 lipca 2020 r. – wyłącznie elektronicznie

 • od 1 sierpnia 2020 r. – elektronicznie i tradycyjnie

 

Terminy wypłat dla wniosków złożonych w okresie :

 • od 01 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. – wypłata nastąpi do 30 listopada 2020 r.

 • od 1 września 2020 r. - 31 października 2020 r. - wypłata nastąpi do 31 grudnia 2020 r.

 • 1 listopada 2020 r. - 31 grudnia 2020 r. (świadczenia przyznane będą od m-ca złożenia wniosku) - wypłata nastąpi do 28 lutego 2021 r.

 

 

 1. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (trwający okres kończy się 30 września 2020 r.)

 • od 1 lipca 2020 r. – wyłącznie elektronicznie

 • od 1 sierpnia 2020 r. – elektronicznie i tradycyjnie

 

Terminy wypłat dla wniosków złożonych w okresie :

 • od 1 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. - wypłata nastąpi do 31 października 2020 r.

 • od 1 września 2020 r. do 30 września 2020 r. - wypłata nastąpi do 30 listopada 2020 r.

 • od 1 października 2020 r. do 31 października 2020 r. - wypłata nastąpi do 31 grudnia 2020 r.

 • od 1 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r. (świadczenia przyznane będą od m-ca złożenia wniosku) - wypłata nastąpi do 31 stycznia 2021 r.

 • od 1 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. (świadczenia przyznane będą od m-ca złożenia wniosku) - wypłata nastąpi do 28 luty 2021 r.

 

UWAGA !

Na świadczenie wychowawcze (500+) obecnie NIE SKŁADAMY WNIOSKÓW

Przypominamy, że w obecnym okresie świadczeniowym 2019/2021 świadczenie wychowawcze 500+ zostało przyznane co do zasady do 31.05.2021 r. (wyjątki, kiedy okres przyznania jest krótszy to m. in. ukończenie 18. roku życia przez dziecko, utrata ważności karty pobytu cudzoziemca).

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres 2021/2022 będą przyjmowane zgodnie z przepisami ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w terminach :

 • od 1 luty 2021 r. – wyłącznie elektronicznie

 • od 1 kwietnia 2021 r. elektronicznie i tradycyjnie

 

Terminy wypłat dla wniosków złożonych w okresie :

 

 • od 1 luty 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. - wypłata nastąpi do 30 czerwca 2021 r.

 • od 1 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r. – wypłata nastąpi do 31 lipca 2020 r.

 • od 1 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. - wypłata nastąpi do 31 sierpnia 2021 r.

 • od 1 lipca 2021 r. do 31 lipca 2021 r. świadczenia przyznane będą od m-ca złożenia wniosku) wypłata nastąpi do 30 września 2021 r.

 • od 1 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. świadczenia przyznane będą od m-ca złożenia wniosku) - wypłata nastąpi do 31 października 2021 r.


 

Aktualne wzory druków znajdują się TUTAJ.