INFORMACJA DOTYCZĄCA UTYLIZACJI FOLII ROLNICZYCH (Z SIANOKISZONKI)!

Gmina Słopnice podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z którą Gmina otrzyma dotację na przedsięwzięcie pod nazwą „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

W związku z tym prosi się rolników posiadających folię z sianokiszonki (z bali) o zgłaszanie do Urzędu Gminy w Słopnicach zapotrzebowania na utylizację tel folii. Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnego wniosku o „Usunięcie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.We wniosku należy podać; imię i nazwisko posiadacza odpadów, adres gospodarstwa rolnego, rodzaj odpadów, ilość odpadów, dane kontaktowe (nr telefonu).Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Gminy w Słopnicach, przesyłać pocztą, przesyłać elektronicznie; e-mailem czy poprzez ePUAP.

 

Wnioski należy składać do końca lipca 2020 roku.

 

Złożenie wniosku umożliwi bezpłatną utylizację posiadanych odpadów folii.

Planowany termin przekazania odpadów z folii rolniczych do utylizacji to – sierpień 2020 roku. Zainteresowane osoby zostaną powiadomione telefonicznie o terminach i miejscu odbioru odpadów.
 

Uwaga! - odpady przeznaczone do utylizacji muszą być pozbawione zawartości, oczyszczone z innych zanieczyszczeń i spakowane.

 

Więcej informacji uzyskać można w Urzędzie Gminy w Słopnicach (pokój nr 13) - tel. 183347426.

 

Wzór wniosku o „Usunięcie odpadów z folii rolniczych - pobierz

Tagi